Защитават българският работник – безработицата над 11%

Тотю Младенов: Докато аз съм министър,
няма да позволя да бъдат ощетени българските
работници на пазара на труда в България

София, 28 декември 2009 г./София/
  Докато аз съм министър, няма да позволя да бъдат ощетени
българските работници на пазара на труда в България. Това заяви
министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в
интервю публикувано от националната информационна агенция БТА.
  По думите му има държавна воля за преориентиране на
политиката към защита на българските граждани на пазара на
труда, особено в състоянието на криза.
  Прогнозата за средногодишен процент на безработицата за 2010
 г. от 11.4 на сто е реалистична, смята министърът. До края на
година се очаква процентът на безработица в страната да достигне
 9.2 на сто.
  Ако работодателите не използват натрупаният ресурс от
намалената осигурителна тежест за 2010 г. за запазване на
работните места, от 2011 г. е възможно политиката да се
преосмисли и осигурителната тежест да бъде увеличена, посочи
министърът.
  Тотю Младенов е разпоредил на Изпълнителната агенция "Главна
 инспекция по труда" да търси контакти със съдебната система на
национално и на регионално ниво, с цел спазване на трудовото
законодателство. По думите му в условията на криза
работодателите не инвестират достатъчно в осигуряването на
безопасни условия на труд.
  Министърът се надява в средата на 2010 г. приходите в
бюджета да дадат възможност за увеличение не само на пенсиите,
но и на минималната работна заплата и на детските надбавки.
Очаква се пенсиите да бъдат повишени от 1 юли следващата година
с поне 5 процента.
  Според министъра, преди да отмине икономическата криза, не е
 редно да се предприемат действия за повишаване на пенсионната
възраст. Промени в тази посока се очакват след 2011 г.
  Той призова младите хора да използват възможностите на
частните пенсионни фондове. По думите му те са напълно
контролируеми от държавата и не създават опасност за вложенията
на осигурените в тях. Според Тотю Младенов, при използването и
на трите стълба на пенсионната система, заместващият доход от
пенсии може да достигне 70-75 на сто от заплатата.

  Следва пълният текст на интервюто:

  Въпрос: Няколко пъти заявихте, че акцент в работата на
Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ ще бъдат
обучението, квалификацията и преквалификацията. Какви лични
амбиции имате като министър на труда и социалната политика?
  Отговор: Бих искал МТСП да се свързва преди всичко с
проблемите на труда и индустриалните отношения между труда и
капитала. Преди да се прави социална политика, е много важно да
работи икономиката, да има добра производителност и да бъдат
регулирани отношенията между труда и капитала на ниво
предприятие. Това е моята амбиция - министерството да се свързва
 повече с министерство на труда и взаимоотношенията между
бизнеса и работниците.
  През последните няколко години министерството по-скоро се
беше превърнало в министерство на социалното подпомагане, което
смятам, че не е толкова правилно.
  Въпрос: Доколко са реалистични очакванията на синдикатите за
 15 на сто безработица през следващата година, след като в
правителствената програма са заложени 11.4 процента?
  Отговор: В момента нивото на безработицата е около девет
процента, към края на годината ще бъде около 9.2 процента. Това,
 което е заложено в макрорамката на правителството за следващата
 година, е средногодишна безработица от 11.4 процента. През
първите три месеца на следващата година на пазара на труда ще
бъде трудно, надявам се от пролетта на 2010 г. икономиката
постепенно да започне да се възстановява.
  Много важни са мерките, които предприемаме за облекчаване на
 ситуацията на пазара на труда през следващата година. Ще
продължим действието на правителственото постановление 44 - за
заетите на половин работен ден в предприятията, като то ще
действа не три месеца, както тази година, а четири месеца. Чрез
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" откриваме
ваучерната схема за обучение, квалификация и преквалификация, и
придобиване на допълнителни компетенции на заетите и
безработните.
  Използваме в максимална степен другите възможности, които ни
 се предоставят от Глобализационния фонд към Европейския съюз.
Вече сме кандидатствали за част от съкратените работници от
"Кремиковци" и "Пристанище-Лом" за допълнителни средства. От
началото на следващата година това ще се направи допълнително и
за съкратените работници от БДЖ и "Пристанище Бургас".
  За да се доближим в максимална степен до нуждите на бизнеса
от квалифицирана работна ръка, през последните няколко месеца в
срещи с министрите на труда на Корея, Израел и Франция се
договорихме да изградим съвместни центрове за обучение и
квалификация в България по модела на вече изградените
българо-германски центрове.
  Целта е българските кадри да бъдат обучени предварително от
специалисти на фирмите от тези страни, които желаят да
инвестират в България. По този начин, когато стъпят на
българския пазар, те ще имат квалифицирана работна ръка, което е
 изключително важно, особено в областта на новите технологии, на
 нанотехнологиите и на инвестициите "на зелено" - енергийни и
екологични проекти.
  Това е бъдещето, защото икономиката се променя много бързо в
 света и в европейски мащаб, неминуемо това ще стане и в
България. Трябва да разберем, че е необходимо непрекъснато да се
 обучаваме, квалифицираме и преквалифицираме, да придобиваме
допълнителни умения, за да може да бъдем по-пригодни за пазара
на труда и с по-големи шансове за по-високи доходи.
  Въпрос: Средногодишен процент на безработицата от 11.4
означава ли, че след като се очаква периодът януари-март 2010 г.
 да бъде най-тежък за пазара на труда, през тези месеци може да
се очаква пик на безработицата и по-висок от заложения
средногодишен процент?
  Отговор: Средногодишен процент от 11.4 означава, че през
някои месеци може да достигне и малко по-голям размер, но от
пролетта и лятото на следващата година процентът ще се
нормализира. Мисля, че средногодишно 11.4 на сто е реалистично.
  Искам да подчертая нещо друго, свързано с антикризисните
мерки - знаете, че намалихме от 1 януари 2010 г. осигурителната
тежест за бизнеса с две на сто, както и за осигурените лица.
Политиката през последните години е на намаляване на
осигурителната и данъчна тежест за бизнеса. Надявам се бизнесът
да използва този освободен ресурс, който няма да му се отнема,
за запазване на колкото може повече работни места.
  Ако се установи в края на следващата година, че тази мярка
за намаляване на осигурителната тежест за бизнеса с цел
запазване на работни места не работи, мога да прогнозирам, че
може да се преосмисли политиката в тази посока. Това означава
след 2010 г. не да се намаляват осигуровките, а напротив - да се
 увеличават. Така че всичко е в ръцете на бизнеса. В крайна
сметка това е един вид джентълменско споразумение между
правителството и бизнеса, и те трябва в максимална степен да
оправдаят това доверие.
  Въпрос: Очаквате ли приток на емигранти в България от страни
 извън ЕС, след като сме външна граница на Общността и по какъв
начин ще бъдат защитени интересите на българските работници?
  Отговор: Докато аз съм министър, няма да позволя да бъдат
ощетени българските работници на пазара на труда в България. 
Подписали сме протокол с турската фирма "Мапа Дженгиз", която
строи магистрала "Люлин" след 31 март 2010 г., когато ще се
наемат нови работници, от общо 1500, 1300 да бъдат българи, при
положение, че в момента техният брой е равен - по около 350.
Политиката се преориентира, когато има държавна воля за това. В
състояние на криза ние сме длъжни да защитим на първо място
пазара на труда за българските граждани. Така ще бъде и с
останалите чужди компании в страната.
  Въпрос: По какъв начин ще въздействате върху работодателите,
 които не осигуряват в достатъчна степен безопасността на
работниците си - наскоро имаше нов случай на паднал от строеж
работник на бул. "Ситняково" в София?
  Отговор: През последните години в България има леко
подобрение на условията на труд в редица предприятия, отрасли и
браншове, но за съжаление не навсякъде е така. Особено в
състояние на криза, работодателите още повече пренебрегват тези
свои задължения и не инвестират достатъчно в подобряването на
условията на труд. Занижена е и дисциплината на някои места,
няма достатъчно контрол върху работниците и служителите на
работното място.
  Що се отнася до смъртните случаи на строежите, освен санкции
 за работодателите, длъжностните лица и работниците, ако са
нарушили правилата за безопасност, смятам, че и съдебната
система трябва да подходи по друг начин. Не си спомням да има
осъден работодател или длъжностно лице за смъртна трудова
злополука, причинена по тяхна вина в България.
  Мисля, че една от основните функции на съдебната система е и
 превенцията.
  Въпрос: Как трябва да се промени и да действа съдебната
система, за бъдат принудени работодателите да спазват условията
за безопасен труд?
  Отговор: Разпоредил съм на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" в цялата страна и на национално ниво, да
търси контакти с представители от съдебната система. Трябва да
се правят съвместни семинари и колегите от съдебната система -
съдиите, да се запознаят как и какво трябва да се прави, за да
се спазва трудовото законодателство. Мисля, че това ще доведе до
 резултат.
  Въпрос: Родителски сдружения сигнализираха, че се очаква
увеличение на таксите за детските заведения, а голяма част от
родителите разчитат на детските надбавки като семеен приход,
който да покрие разходите на семейството за детска градина. Може
 ли да се очаква актуализация и на детските надбавки в средата
на годината?
  Отговор: Социална политика се прави не само от държавата -
МТСП и правителството. Социална политика имат задължение да
правят и общините. В едно добро сътрудничество с местната власт,
 смятам, че можем да намерим тези пресечни точки и допълващи
елементи на социалната политика, които да дадат възможност на
хората за по-голяма сигурност.
  Искрено се надявам, че на полугодието, както сме се разбрали
 със синдикатите и с работодателите, на базата на по-високите
приходи, които очакваме, че ще бъдат факт благодарение на
предприетите мерки, включително и в приходната част на бюджета,
ще има възможност да направим и нова политика по отношение на
пенсиите, на минималната работна заплата и на социалните
стандарти, включително за детските надбавки.
  Въпрос: Какви са очакванията Ви за осъвременяването на
пенсиите и очаквате ли те да се увеличат с повече от процента,
който щяха да получат, ако беше приложен чл. 100 на Кодекса за
социално осигуряване?
  Отговор: Смятам, че ако не спазим "швейцарското правило",
според възможностите в бюджета, може да се окаже, че ще увеличим
 с повече пенсиите от 1 юли 2010 г., отколкото, ако бяхме
спазили "швейцарското правило". Според мен минимум с 5 процента
трябва да се увеличат пенсиите от 1 юли 2010 г. Дано да има
възможност и за повече, зависи от приходите в бюджета.
  Въпрос: Какво да очакват хората, на които предстои
пенсиониране в близките години - кои от предвидените промени в
пенсионната система ще влязат в сила в краткосрочен план?
  Отговор: Пенсионната реформа беше направена в цялостния си
вариант преди 10 години, през тях много неща се промениха,
изместиха се някои акценти. Изключително тежката демографска
криза и застаряването на населението ни накараха още преди три
месеца да създадем специален консултативен съвет към МТСП. В
него участват представители на синдикати, работодатели, експерти
 в социалното осигуряване, частни пенсионни фондове и част от
пенсионерските организации.
  Целта е да се погледне по-мащабно как можем да направим
реформата, така че след 20 години проблемите, свързани с
пенсионното осигуряване, да бъдат постепенно изчистени.
Пенсионната система е изключително сложна материя, тя е
огледалото на цялостната социална политика в една държава -
какви доходи получават хората, какво е нивото на квалификация на
 работещите, какви са нивата на безработица и заетост, при какви
 условия на труд работят хората в предприятията, какво е нивото
на здравеопазване в държавата, каква е демографската картина,
която се очертава след 15-20 години.
  Върху тези въпроси е концентрирана и работата по избор на
модел на пенсионно осигуряване. Много ми се иска да мислим в
дългосрочен план, т.е. не само за сегашното поколение, сегашната
 ситуация и близките няколко години, а с перспектива 10-20
години напред. Иска ми се да предприемем такива реформи, които
да дадат възможност следващите поколения да се възползват от
пенсионния модел, който сме направили.
  Тенденцията и демографската криза, не само в България, а и в
 цяла Европа, е изключително тежка и всички правителства
предприемат някакви стъпки в тази посока. След 20 януари
догодина работните групи на консултативния съвет ще са
приключили работа, ще систематизираме това, което са подготвили
и ще започнем широко обществено обсъждане с гражданите,
синдикатите, общините и парламента. Надявам се в крайна сметка
да намерим най-добрите дългосрочни решения, които да помогнат да
 излезем от кризата, в която сме изпаднали по отношение на
пенсионната система.
  Въпрос: Работните групи готови решения ли ще предложат?
  Отговор: Не, те ще предложат варианти за обсъждане.
  Въпрос: Смятате ли, че ще се постигне консенсус около тези
варианти от всички засегнати страни?
  Отговор: Много се надявам това да е така, защото за
съжаление не виждам алтернатива. Ако продължаваме по същия
начин, без да правим реформа в тази област, не съм сигурен, че
икономиката ще издържи и се страхувам да не се съсипе целият
модел.
  Въпрос: Кога реално ще се повиши възрастта за пенсиониране?
  Отговор: Преди да отмине кризата, т.е. до следващите
една-две години, смятам, че не е редно да се предприемат такива
действия. Но след това, след 2011 г., в един по-дългосрочен
период, да речем от 10 години, може да се мисли за плавно
повишаване на възрастта за пенсиониране, за да може да не се
почувства толкова драстично от хората, да могат и хората, и
бизнесът, да знаят оттук нататък каква е схемата, която се
предлага. Говоря като философия, нека да оставим експертите да
предложат решения, които ще се обсъждат.
  Въпрос: Какво имате предвид под плавно повишаване?
  Отговор: Например след 2011 г., в следващите десет години,
ако се увеличи пенсионната възраст с година, година и половина
или две години, как това да бъде разпределено плавно през тези
десет години. Възрастта не трябва да се повиши изведнъж, защото
това е непосилно за много хора. Осигурителният принос е
изключително важен за дохода от пенсии, който ще се получи след
време. Затова смятам, че и таваните на пенсиите трябва да бъдат
премахнати постепенно, защото това е един от стимулите хората да
 се осигуряват върху реалната си заплата.
  Въпрос: Какво бихте казали на хората, които панически
изтеглиха вложенията си от частните пенсионни фондове, заради
кризата и моментното "стопяване" на средствата им?
  Отговор: Не бих ги съветвал да правят това, защото за
родените след 1960 г. се даде възможност да се осигуряват
допълнително в универсалните пенсионни фондове, а които имат
желание - да правят и допълнителни вноски в третия стълб -
доброволното пенсионно осигуряване. Мисля, че когато започнат да
 се получават първите пенсии от втория стълб, т.е. от
универсалното пенсионно осигуряване след 13 години, тогава
заместващият доход от пенсии може да достигне 70-75 процента от
заплатата - когато се съберат доходите от задължителното,
допълнителното и доброволното пенсионно осигуряване.
  Бих посъветвал хората, най-вече младите хора, да използват
частните пенсионни фондове, защото това ще им даде след време
по-добър доход, заместващ работната заплата като пенсия. В
България е крайно време да започнем да мислим и в посока в какви
 инструменти трябва да инвестират частните пенсионни фондове
своите средства или една част от тях, за да може те да
гарантират по-висока доходност на хората, осигурени в тях.
  Ние предлагаме част от тези над 3 млрд. лева, акумулирани от
 частните пенсионни фондове, да бъдат използвани за инвестиции в
 българската икономика, с пълна гаранция от държавата за това.
Когато държавата гарантира инвестицията на тези средства, по
този начин ще дадем възможност и на хората, които се осигуряват
в тези пенсионни фондове, да получат след време по-висока
доходност. Моят съвет е да се използват частните пенсионни
фондове, те са напълно контролируеми от държавата, така че няма
опасност за техните средства.
  Въпрос: Очаквате ли проблеми с изплащането на социалните
помощи през следващата година, след като бюджетът на МТСП беше
чувствително намален за 2010 г.?
  Отговор: Както на нашето министерство, така и на всички
останали, средствата за следващата година бяха намалени заради
кризата, в която се намираме. Искрено се надявам, че мерките,
които предприема правителството, особено в приходната част, ще
започнат да дават резултати и ще има достатъчно приходи, които
да ни позволят да увеличим малко бюджетите в сферата на
социалното подпомагане.
  Въпрос: Очаква се да отпадне предвиденото въвеждане на
подоходен критерий за интеграционните добавки на хората с
увреждания, това по какъв начин ще се отрази на бюджета?
  Отговор: Във връзка с предишния Ви въпрос, ние бяхме
принудени да търсим варианти, с промени на съответни закони във
връзка с кризата, така че временно да ограничим някои разходи.
Много се радвам, че премиерът и президентът се разбраха да няма
подоходен критерий за хората с увреждания и средствата, които са
 около 25 млн. лева, ще бъдат гарантирани за следващата година.
Мисля, че това е много правилно решение. Смятам, че политиката
за хората с увреждания трябва да бъде ориентирана не толкова в
парични средства, колкото в предоставянето на специални социални
 услуги за тях - рехабилитация, допълнителна помощ и обслужване,
 балнеолечение, които планираме през 2011 г. Мисля, че това е
правилният път, това е и европейската практика.
  Въпрос: От кога реално ще започне закриването на домовете на
 хора с увреждания и за децата, лишени от родителска грижа, в
сегашния им вид?
  Отговор: Още от следващата година. През следващите четири
години сме планували, ако може почти всичките институции, където
 са настанени хора с увреждания, деца с увреждания и деца
сираци, да бъдат закрити и на тяхно място да се изградят
защитени жилища и дневни центрове, където да се осигурят
условия, близки до семейната среда. Средства могат да се
използват от общините по програмата "Регионално развитие". Там
са заделени над 20 млн. евро за тази цел и се надявам голяма
част от общините да се възползват от тези възможности.