Данъчни декларации за България в интернет

Готови формуляри за попълване 
Срокове за подаване
Контакти за получаване на допълнителна информация
София, 23 декември 2009г.
    Данъчните декларации за облагане на доходите на физическите
лица и формулярите за облагане с корпоративни данъци вече са
достъпни за всички потребители на сайта на Националната агенция
за приходите /НАП/, съобщиха от НАП. (виж най-долу линкове)
     Декларациите са публикувани в готов за попълване вид, така
че всеки желаещ може да ги изтегли от страницата на приходната
агенция, да ги попълни, да съхрани електронно копие от тях или
да ги разпечата. И през тази година формулярите се състоят от
основна част и приложения, като се попълват само тези от тях, за
 които са получени доходи, респективно печалби.
     Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на
физическите лица е до края на април 2010 г. за доходи от 2009
г., а крайната дата за обявяване на печалбите на юридическите
лица 31 март 2010 г., припомнят от НАП.
    Хартиени копия от различните декларации се печатат в
момента, затова НАП съветва всички свои клиенти, които имат
намерение да декларират доходите си в първите дни на 2010 г. да
използват електронните образци, публикувани в сайта.
    Допълнителна информация за попълването на декларациите,
сроковете и начините за подаване на документите и плащане на
дължимите данъци и осигуровки дават експертите на информационния
 център на НАП на телефон 0700 18 700 всеки делничен ден на
цената на градски разговор от цялата страна. 
За справки от САЩ ползвайте този линк: КОНТАКТИ , където ще намерите
нужното ви данъчно управлени или изпратете имейл на
infocenter@nra.bg
НОВИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ДАНЪЦИ 2009:
Годишна данъчна декларация (от БГ) по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения
Годишна данъчна декларация (от Чужбина) по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)