Гласът на Външно: Нашите в САЩ са български граждани!

BG passportАмериканците да махнат заблуждаващият остарял неверен текст от уеб-страницата на държавния департамент!
Само президентът на Р България може да ви лиши от гражданство!
Конкретните си проблеми и въпроси поставяйте писмено в българските посолство и генерални консулства в САЩ - длъжни са да дадат отговор в срок - ако не препратете написаното до външно министерство
  София, 16 декември 2009г. Нашите в САЩ са български граждани и няма спор по този въпрос. Това заяви днес Драговест Горанов - говорителят на министерство на външните работи на Р България в предаването "Денят започва" на българската национална телевизия (БНТ) за което ви информирахме по-рано в ОБЗОР bulgarica.com.
Ще останат ли сънародниците ни в САЩ без българско гражданство?
Предлагаме ви пълният текст на интервюто без корекции.
През 1923 г. между България и САЩ е подписан договор, който влиза в сила през 1924 г. Договорът се нарича - Договор за натурализация между България и САЩ. В него има клауза, според която всяка една от договарящите се страни може едностранно писмено да заяви своето желание за прекратяване на договора. И това го прави американската страна през 2002 г. и през 2003 г. този договор престава да действа. В студиото на „Денят започва" Драговест Горанов уточни какво следва от това.

Драговест Горанов - говорител на МВнР:
- Българите в САЩ, които са придобили американско гражданство, продължават да бъдат български граждани. Първо, този договор вече е прекратен, не действа. Ние смятаме, че този договор не се прилага автоматично, т.е. независимо, че той е бил в сила през този дълъг период от почти 80 години, загубването и придобиването на гражданство не става по автоматичен път. И затова имаме немалко довод. Първо, през 1995 г. български гражданин, който е придобил американско гражданство по време на силата на този договор, нашият Конституционен съд, след като е разгледал случая, категорично заявява, че този гражданин е с двойно гражданство. Освен това съдът постановява, че договора, за който говорим дава материалното основание да започне една процедура по придобиване или загубване на съответното гражданство. И в българския закон за гражданството член 36 категорично казва, че придобиване, загубване, лишаване от гражданство на българските лица става само с указ на президента.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИНТЕРВЮТО

Водещ: Още веднъж добро утро от мен, Виктор Николаев. Добро утро на зрителите, които ни гледат и по БНТ 1, но и по БНТ САТ. Това е важно уточнение, защото следващата тема засяга едно притеснение, изразено в доста публикации и коментари в интернет, и в писма до нашата електронна поща за това дали тайно и полека българите в САЩ в опит да бъдат изолирани от правата си на граждани, които да гласуват, губят българското си гражданство, ако са натурализирани американци, ако получат американско такова? Добро утро на Драговест Горанов, говорител на външно министерство.
Драговест Горанов: Добро утро.

Водещ: Помолихме ви да се намесите и да се запознаете с този казус, понеже наши сънародници твърдят, че остават без отговор техни молби и запитвания до правосъдното министерство, което по принцип отговаря за гражданството. Какво е положението с прословута спогодба, първи документ всъщност, който сме имали с американците, от 1924 г., че ако бъдат натурализирани и получат американско гражданство, българите губят автоматично българското си гражданство. Каква е тази история?
Д. Горанов: Така, ще се опитам с няколко думи да внеса яснота по този казус. Вие правилно споделихте, че въпросите с българското гражданство се интерпретират и третират от Министерството на правосъдието, докато Министерството на външните работи е натоварено да тълкува и да дава позиции по двустранните споразумения и многостранните споразумения на Република България. . .

Водещ: Да разтълкуваме точно този договор от 1924 г.
Д. Горанов: Наистина през 1923 г. между България и САЩ е подписан договор, много кратък, който влиза в сила през 1924 г., който договор се нарича Договор за натурализация, между България и САЩ. В този договор има клауза, нарочно така прескачам същността на договора, която ще тълкувам малко по-късно, има клауза, според която всяка една от договарящите се страни може едностранно писмено да заяви своето желание за прекратяване на договора. И това го прави американската страна по собствено желание през 2002 г., и 12 месеца след това, както е според договора, 2003 г. този договор престава да действа.

Водещ: Тоест не действа това, че ако бъдат натурализирани и получат
американско гражданство, не действа условието да загубят българското си. И тези хора в момента не губят българското си гражданство. Твърдите ли го категорично?
Д. Горанов: Момент, аз твърдя категорично, че българите в САЩ, които са придобили американско гражданство, те продължават да бъдат български граждани. Сега ще ви обясня защо? Първо. . .

Водещ: Сигурен ли сте?
Д. Горанов: Да. Първо, искам да споделя, че този договор, той вече казах, че е отменен, денонсиран е.

Водещ: Защо стои, извинявайте, че ви прекъсвам, на страницата на Държавния департамент на САЩ към 01.01.2009 г.?
Д. Горанов: Това е работа на Държавния департамент. Този договор, казах ви, имаме всички документи, е прекратен. . .

Водещ: Прекратен е. . .
Д. Горанов: . . . е не действа, да.

Водещ: Това, че стои на страниците, какво означава - пропуск на американската страна да го махне?
Д. Горанов: Да. Това трябва съответно ние да ги. . .
Водещ: Ще ги помолите ли по някакъв дипломатичен път. . .
Д. Горанов: Разбира се.
Водещ: . . . да го махнат, защото хората са изпаднали в огромни притеснения в Щатите?
Д. Горанов: Разбира се. Това ще го направим. Но искам да споделя нещо повече по същността на договора. Ние смятаме, че този договор не се прилага автоматично, т.е. независимо, че той е бил в сила през този дълъг период от почти 80 години, загубването и придобиването на гражданство не става по автоматичен път. И за това имаме не малко доводи. Първо, искам да кажа, че през 1995 г. български гражданин, който е придобил американско гражданство, забележете, по време на силата на този договор, нашият Конституционен съд, след като е разгледал случая, категорично заявява, че този гражданин е с двойно гражданство.

Водещ: Тоест не си губи?
Д. Горанов: Той не си губи. Освен това съдът постановява, че договорът, за който говорим, той притежава, той дава материалното основание да започне една процедура по придобиване или загубване на съответното гражданство. И в българския закон за гражданството, чл. 36 категорично казва, че придобиване, загубване, лишаване от гражданство на българските. .. на лица, които го притежават, става само единствено с указ на президента.

Водещ: Тоест единствено президента, ако поименно всички, всички българи в Щатите тръгне да им отнема гражданството, само тогава има опасност те да не могат да гласуват или да загубят земите на дядо си примерно. . .
Д. Горанов: Да, това е така. Продължавам в този ход на мисли. Този договор, пак казах, дава материалното основание, примерно, ако български гражданин реши да се откаже от българското си гражданство, този договор му дава материалното основание да започне процедура пред нашите власти в Министерство на правосъдието в един момент да прекрати своето гражданство.

Водещ: Добре, това е друга хипотеза, да чуем обаче две мнения. .. 
Д. Горанов: От Министерство на правосъдието казах. . . 
Водещ: . . . ама ето, те са се позовали на този договор? Откъде накъде, нали казвате, че не важи.
Д. Горанов: Не, категорично казвам, нашата интерпретация, посочих ви правните основания, има решение на Конституционния съд. Също така мога да продължа и в тази посока, една секунда, да продължа в тази посока. От много години държавата е създала специална институция, която се нарича Държавна агенция за българите в чужбина, която се занимава, тя се грижи за тези хора. А да не говорим, че при настоящето правителство има и министър, който отговаря за. . .

Водещ: Божидар Димитров.
Д. Горанов: . . . връзките между България и. . .
Водещ: Към тях ли да се обърне Райна, чиято малка дъщеря тук властите. . .
Д. Горанов: Да.
Водещ: . . . не искат да бъде българче?
Д. Горанов: Да, категорично трябва. . .
Водещ: Вие твърдите, че нямат право да отказват с такива основания.
Д. Горанов: В Министерство на външните работи смятаме, че този договор следва да се тълкува в тази посока - че те са български граждани, не са загубили. . .

Водещ: Надявам се да има синхрон в тълкуванието, защото вие го тълкувате по един начин, те си позволяват да не дават гражданство на това детенце, което. . .
Д. Горанов: Сега, нека първо да видим и какво ще каже другата страна, тъй като не рядко попадаме на случаи, когато при подаване на документите комплектът е непълен. . .

Водещ: Има някакви неточности.
Д. Горанов: . . . и неточен и поради това се получава този отказ. Бързам да се обърна специално към нашите сънародници в САЩ и в другите държави. В САЩ имаме три генерални консулства, едно посолство. Моля ви, обръщайте се към тях директно, писмено, тъй като те са институциите, които са упълномощени и които ще дадат най-компетентен отговор по всички въпроси.

Водещ: Дано да не изхвърлят чувала с жалбите. Това в кръга на шегата. Трябва да приключваме. Българите в САЩ са все още и ще бъдат български граждани. . .
Д. Горанов: Български граждани.
Водещ: . . . твърди външно министерство. Ако някакво друго министерство, българско, като това на правосъдието, не изпълнява това тълкувание, това вече е проблем, пак е проблем.
Д. Горанов: Смятам, че се изясни въпросът.
Водещ: Благодаря ви. Драговест Горанов. 
Д. Горанов: Благодаря и на вас.