Първоучителят на българския народ


Изображения на св. Климент се срещат от началото на 14 век на икони и стенописи (Охрид, ц. Св. Климент). Йеромонахът Атанасий от манастира Св. Йоан Кръстител на о. Парос превежда на новогръцки „Пространното житие“, написано от Теофилакт, и го издава през 1784 и 1805 г. След това то се печата в нови издания. Съществуват много народни легенди за Климент Охридски и многобройни научни публикации. Първият съвременен университет в България — Софийският университет 

25 ноември 2009г. На днешния ден православната църква отдава почит на първоучителя на българския народ Свети Климент Охридски.
  Мощите на Свети Климент Охридски се пазят в гръцкия манастир "Свети Йоан Кръстител" край град Верия.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
(около 840-27 юли 916)

Според "Охридската легенда" той е "родом от европейските мизи, които народът знае като българи", следователно е от българските славяни.

Ученикът на славянските просветители Климент Охридски, който следва светите братя вероятно още отпреди тяхната Моравска мисия и е ръкоположен за презвитер в Рим (868), пристига в България заедно с презвитер Наум и Ангеларий през зимните месеци на 885 г. Тук той продължава своята книжовна дейност вече при нови условия. Отначало в Плиска, а по-късно — в Девол, Главиница, Охрид, той превежда и участва в съставянето на необходимите за богослужението текстове, а вероятно се опитва да възстанови и някои Кирило-Методиеви преводи, които не са могли да бъдат пренесени поради бързия и окончателен разгром на славянската писменост във Велика Моравия и Панония. След възцаряването на Симеон и обявяването на славянския език за официален език на църквата и държавата, през 893 г. Климент Охридски е ръкоположен за пръв епископ на „Долната земя”, т.е. на епархията, обемаща значителна територия от днешна Македония, България, Гърция и Албания. По титул той е епископ Велички (на Великия, Велика), чиито граници все още остават неясни, а разсъжденията върху тях — хипотетични. 23 години от ръкополагането до смъртта си Климент Охридски развива богата културна и книжовна дейност, укрепва славянската писменост и българската църква. Автор е на химнографски творби, част от които са с акростих, отбелязващ името му; на похвални и поучителни слова, възможно и на двете Пространни жития на св. Кирил и св. Методий. Според изворите той е превел или допълнил с песнопения и част от Триода (по-точно т.нар. Цветен триод).

Свети Климент Охридски е първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната църква го тачи като един от Светите Седмочисленици (Кирил, Методий и техните ученици Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий). Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица".

Защо св. Климент е известен като "Охридски", след като в най-старите произведения е наречен "Велички"?

Българските владетели изпратили св. Климент като учител в българската крепост Девол, дали му там три големи къщи, както и места за отдих в Главиница и Охрид. С тези средства и на тези предоставени места св. Климент построява манастир в чест на св. Пантелеймон в Охрид. Там със собствените си ръце подготвил гроба си, в който бил погребан на 27 юли 916 г. Тъй като светите му мощи се пазели в създадения от него Охридски манастир и извършвали и продължават да извършват чудеса, св. Климент е известен като "Охридски чудотворец".