Икономиката се свива – 15,5 млрд. Евро въртят големите ни компании

Ikonomika Световната криза идва в България година и половина по-късно
Инфлацията
 2010 - ръстът на развитите страни отрицателен - на развиващите все още положителен
 София, 11 ноември 2009г. Свиване на българската икономика с един процент през 2010 г. спрямо 2009 г., съобщи БТА, като цитира прогноза на една от големите рейтингови агенции.
 Отчитайки икономическите условия в България към момента, българското подразделение на компанията очаква ръст от над 50% на междуфирмената задлъжнялост у нас за 2009 г. спрямо 2008 г.
 Ефектът от световната криза започна да се усеща реално в България с около година по-късно спрямо глобалното й развитие, добавят от агенцията. Най-осезаемото й отражение предстои през следващите 6 до 9 месеца. Първите сигнали за стабилизиране на българската икономика може да очакваме едва през втората половина на 2010 г., смятат анализаторите.
 В световен план от компанията предвиждат отрицателен ръст за настоящата година от минус 3.6% общо за развитите държави, докато прогнозата за развиващите се страни (в групата, на които попада и България) е все още положителна в рамките на 1.1%.
 Прогнозите ни за ръст на световната икономика през 2010 г. са в положителни стойности, но сме предпазливи в очакванията си в дългосрочен план, посочват от агенцията. Очакваме през следващата година световният БВП да нарасне с 2.3%, като регионалните прогнози са за 1% ръст на развитите страни и за 4.9% на развиващите се държави. Въпреки този сценарий, през следващата година икономическият ръст в някои европейски държави като Испания, Ирландия, Белгия, Португалия, Унгария и прибалтийските държави ще е отново с отрицателни стойности.
 Според експертите на компанията рецесията в Еврозоната се движи според очакванията, като към края на септември тя достига отрицателно ниво от -4%. Развиващите се пазари на Стария континент ще отбележат средно ниво на рецесия от минус -3.7% за 2009 г.
 В традиционната класация на Кофас на 500-те най-големи компании от Централна и Източна Европа се отразява развитието на кризата в региона, смятат от компанията. Докато класирането за 2008 г. показва, че през изминалата година икономиката в развиващите се пазари на Европа е все още в растеж, то за 2009 г. от рейтинговата агенция очакват данните в подреждането да покажат променена бизнес картина на региона, при която ще се отчете влиянието на кризата.
 На базата на нетните обороти от продажби в евро на компании от 13 държави в региона на Централна и Източна Европа експертите на компанията изготвят класацията "Топ 500". Общият оборот за 2008 г. на 500-те най-големи компании по техни данни е 542 118 486 739 евро, което представлява ръст от 9.3% спрямо общия оборот на топ-500 фирмите за 2007 г. Или като умножим по 10 ще получим общата сума на "най-оборотните".
 Класацията показва, че традиционните "двигатели" на икономиката в региона през 2008 г. остават добивът, преработването, търговията с петрол и други горива, енергетиката, автомобилостроенето, телекомуникациите и търговията.
 В класацията на рейтинговата компания за 2008 г. България е представена от 16 компании. Оборотът на най-големите родни фирми е 15 564 105 120 евро, което е дял от 2.9 процента от общия оборот. (15,5 милиарда Евро). Българските компании в "Топ 500" на Централна и Източна Европа са от традиционно стабилни за страната ни отрасли като производството и търговията с горива, енергетиката, металургията, търговията със суровини, телекомуникациите.
 Най-оборотната българска фирма в "Топ 500", е Лукойл Нефтохим Бургас, на 23 позиция.

  Инфлацията в България за октомври спрямо септември е 0.1%, съобщи Националният статистически институт.
 Инфлацията от началото на годината (октомври 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е нулева, а годишната инфлация за октомври 2009 г. спрямо октомври 2008 г. е минус 0.3%.
 Средногодишната инфлация за периода ноември 2008 - октомври 2009 г. спрямо периода ноември 2007 - октомври 2008 г. е 4.1%.
 През октомври 2009 г. спрямо предходния месец цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки намаляват с 0.2%; на алкохолните напитки и тютюневите изделия остават на равнището от миналия месец; на облеклото и обувките се увеличават с 2.2%; на жилищата (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива, се увеличават с 0.1%; в здравеопазването се увеличават с 0.5%, а в транспорта намаляват с 0.1%.