ЕС: САЩ да кажат за замърсяването

zanursiavaneЕдни от най-големите замърсители в света Индия, Китай и САЩ не разписват протокола за вредните емисии до 2012г.

Европейският съюз настоява американските законодатели да вземат по-сериозни мерки за намаляването на въглеродните емисии, предаде АП. Сегашният проектозакон на САЩ предвижда намаляване на емисиите с 4% от нивата през 1990, но ЕС настоява за по-сериозни мерки.

Шведският министър на околната среда Андреас Калгрен съобщи, че ЕС, САЩ и другите развити страни трябва задължително да изпълнят обещанията си за намаляване на вредните им емисии с 80 % до 2050 г. от нивата през 1990 г. Това, според учените, правещи периодичните доклади на Обединените нации за измененията в климата, са необходимите мерки за ограничаване на глобалното затопляне в критичните 2 градуса спрямо прединдустриалната епоха. Над този праг, промените в климата по света ще са резки и необратими, прогнозират те.

Американският сенат в момента обсъжда новия закон за борбата с климатичните промени, но европейските законодатели смятат, че съществува сериозен риск окончателния вид на закона съществено да се различава от първоначално предвидените по-строги мерки в областта.

Калгрен, чиято страна в момента председателства ЕС, ще е начело на екипа на съюза, който ще участва в преговорите на ООН в Копенхаген в края на годината. Бъдещото споразумение ще наследи изтичащия след 3 години Протокол от Киото.

Той добави още, че е необходимо европейските и другите развити страни да подпомогнат финансово по-бедните и слабо развити държави, които искат да въведат икономически програми за запазването и поддържането на околната среда. Страните-членки ще се срещнат през октомври, за да обсъдят какъв ще бъде приноса на ЕС ако се създаде подобен фонд за бедните страни.

Протоколът от Киото ще е в сила до 2012 г. САЩ отказа да ратифицира протокола, а за причини посочи въздействието, което договорът би имал върху американската икономика, както и отказа от участие на развиващи се, но вече конкурентни икономики като Индия и Китай.