БЮДЖЕТ 2010 (1) – сбират данъци !

family 2Приближават законите за имотите до американските
Режат младите семейства за ипотеките
Чужденците отбиват данъци у нас
Данъчните следят всичко над 5000
Отхвърлят нови облекчения за малките бизнеси
 София, 29 октомври 2009g. Да бъде премахнато от 1 януари 2010 г. данъчното облекчение за млади семейства, което се изразява в намаляване на основата за облагане на ипотечни кредити с направените през годината лихвени плащания при определени условия, гласува на първо четене парламентът. Това е част от измененията в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица с вносител Министерския съвет.

София, 29 октомври 2009 г. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков връчи проектобюджета за 2010 година на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков

София, 29 октомври 2009 г. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков връчи проектобюджета за 2010 година на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков

Днес министърът на финансите Симеон Дянков внесе в парламента проекта за Закона за държавния бюджет за 2010 г. Той предостави документа заедно с химикалка и флашпамет на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Мерките, които сме взели в този проект, са с цел по-бързото излизане от икономическата криза, каза министърът. Той си пожела след излизането на кризата държавата да стане една от средно развитите икономики в Европейския съюз.
В окончателния вариант на бюджета са увеличени парите за ред и сигурност и за правосъдие, и с малко са повишени парите за екология и за здравеопазване, 
каза Дянков. Министърът пожела парламентът да приеме бюджета в най-бързи срокове. Това ще даде огромен положителен сигнал и в българското общество, и в Европа, че България има стабилна фискална политика и дава сигурност на хората и икономиката, каза Дянков.
ДАНЪЦИТЕ
 house fog marketGOD BLESS AMERICA - Законопроектът за данъците много се доближава до този в САЩ, особено за недвижимите имоти, като предвижда да се въведе минимален срок от три години за притежаване на имот като условие да не се облага дохода от продажбата или замяната му.
Имотът трябва да служи за задоволяване на жилищните нужди на лицето и неговото семейство.
bg_eu VIVA EVROPA - Промени дават право на чуждестранните физически лица от държави-членки на ЕС да приспадат разходите си от доходи, получени от източник у нас, така, както българските физически лица.
 PAWN-SHOP Занапред задължително ще се декларират предоставените и получени парични заеми, с изключение на кредити от кредитни институции, ако те са за над 5 000 лв. годишно или като остатък в края на годината.
 Предлага се още в НАП да се подава годишен отчет за дейността вместо годишен финансов отчет.
 РАЗМЕРЪТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ... но само за дамите ... Депутатите отхвърлиха законопроекта за промени в Закона на данъците върху доходите на физическите лица, предложени от Мартин Димитров /Синята коалиция/. Основен момент в тях е намаление на налога върху дивидентите и ликвидационните дялове от 5 на 1%, както и на данъка върху доходите от стопанска дейност на едноличните търговци от 15 на 10%.
 ОПОЗИЦИЯТА ОПОЗИРА Едноличните търговци са най-мобилната група, която лесно може да прекрачи в сивия сектор, защити депутатът от Синята коалиция Веселин Методиев проекта на колегата си Мартин Димитров. Според него предложението е в подкрепа на средния бизнес и ще намали риска от разширяване на сивата икономика. Методиев призова депутатите да подкрепят и двата проекта за промени в закона за облагане на доходите на физическите лица - на правителството и на Мартин Димитров.
 Алиосман Имамов обяви, че ДПС не застава зад нито един двата законопроекта. Депутатът е срещу отпадането на облекченията за младите семейства, залегнало в текста на Министерския съвет. По думите му обаче са необосновани и аргументите в предложенията на Мартин Димитров и те биха повлияли силно негативно върху бюджета и платежния баланс. Янаки Стоилов от Коалиция за България (БСП) също заяви, че няма да подкрепи промените, внесени от МС. Според него е крайно време да започне коригиране на данъчната политика с въвеждане на необлагаем минимум, семейно облагане на доходите.
 ГЕРБ СЕ ЗАЩИТАВА Лили Иванова /ГЕРБ/ защити законопроекта на кабинета с мотива, че с него се премахва дискриминиращ текст по отношение на граждани на страни-членки на ЕС. Така се повишава интересът на чуждестранните физически лица да работят в България, подчерта тя. Според нея въвеждането на минимален срок от 3 години за притежание на имот във връзка с необлагането на доходите от продажбата или замяната му, щe попречи на сделките в сивата икономика, които така ще загубят своя ниша.
 СИНИТЕ СВЕТКАВИЧНО РЕАГИРАТ Съпредседателите на ПГ на Синята коалиция Иван Костов и Мартин Димитров веданага обявиха, че ще дадат утре извънредна пресконференция в зала "Запад" на Народното събрание.
 ИМАШ ИМОТ - ПЛАЩАШ, КАТО НА ПОП - ВДИГАТ ОБЛАГАЕМАТА ГРАНИЦА - НАМАЛЯВАТ НЕОБЛАГАЕМАТА Парламентът прие на първо четене горната граница за определяне размера на данъка върху недвижимите имоти да се увеличи от 2 на 2,5 промила (на хиляда).
 За увеличаване на приходната база на общините се предвижда и повишаване на горната граница за определяне размера на данъка при придобиване на имущество - от 2,6% на 3%.
 Предложено е намаляване на прага за необлагане на имотите от 2520 на 1680 лв. Промяната цели увеличаване на приходите в малките населени места с оглед създаване на възможност за подобряване на инфраструктурата им, се посочва в мотивите на правителството.
 НАСЛЕДИХТЕ ЛИ НЕЩО? Предложено е да се облагат с данък и придобитите по давност недвижими имоти, които досега не са изрично посочени като подлежащи на облагане при другите безвъзмездно придобити имоти. В това число, някои наследствени и дарени имоти.
 БИЗНЕСИТЕ ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ Измененията предвиждат данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията да бъде по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка с цел избягване на недобросъвестното й определяне от страна на предприятията и съответно гарантиране на данъчни постъпления в общинските бюджети. Предложено е изменението да влезе в сила от 1 януари 2011 г., за да се даде възможност на предприятията да подадат декларации за притежаваните от тях нежилищни имоти, като е предвидено това да стане в срок до 30 юни 2010 г.
 ОБЩИНАРИТЕ СТАВАТ ДАНЪЧНИ Друго предложение цели подобряване събираемостта на местните данъци, във връзка с което на служителите на общинската администрация се дават права освен на органи по приходите и част от правомощията на публичните изпълнители на Националната агенция за приходите.
 От Коалиция за България и ДПС заявиха, че не подкрепят предложените изменения, защото се увеличава данъчната тежест на гражданите. Анна Янева от левицата посочи, че почти 70% от общините данък сгради е между 1 и 1,3 промила върху данъчната оценка. Алиосман Имамов /ДПС/ отбеляза, че намаляването на прага за необлагане на имотите ще принуди бедни собственици на малки имоти главно в селата да плащат данък, какъвто досега не са плащали.
СИНИТЕ ИСКАТ АНТИ-КОМУНИЗЪМ И РЕЛИГИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО - ОТКАЗВАТ ИМ Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Закона за народната просвета, внесен от "Синята коалиция", който предлага да се промени съдържанието на учебниците по история, като се включи информация за комунистическите режими у нас и по света и се обърне внимание на престъпленията на тоталитарните режими. Друг аспект в законопроекта е изучаването на вероучение в горните класове като задължителен предмет.
 От ГЕРБ не подкрепиха промените с аргумента, че такива изменения трябва да се направят след широк обществен дебат и консенсус.
ЗДРАВЕТО - РЕЖАТ БОЛНИЦИТЕ И ДОМАШНОТО ЛЕЧЕНИЕ - НАБЛЯГАТ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ И УВЕЛИЧЕНИЕ ИМА САМО ПРИ НЕЯ - При 931 милиона лева за болнична помощ през тази година, в бюджета за здравеопазване за 2010 г. се предвиждат 709 милиона лева, или с 220 милиона лева по-малко. Това заяви на пресконференция днес министърът на здравеопазването Божидар Нанев във връзка с проектобюджета за здравеопазване през следващата година.През 2010 г. за здравеопазване се предвижда да бъдат заделени 2 милиарда и 642 милиона лева. От МЗ ще предложат промени болничните заведения да могат да сключват договори, ако отговарят на медицинските стандарти, имат необходимата медицинска апаратура и специалисти.

 Може би 70-80 болници ще бъдат преструктурирани в първите 6 месеца на идната година, съобщи министър Нанев.
 За първична извънболнична медицинска помощ (СПЕШНОСТ) средствата от 157 милиона лева през тази година се запазват. С 800 000 лева по-малко са средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ - 154 милиона лева. Т.е. по спешност се прави само най-наложителното, ако има усложнения "по пътя" е друг въпрос. Средствата за дентална помощ от 91 милиона лева и за медико-диагностична дейност от 61 милиона лева се запазват. Няма промяна и в средствата за лечение на българи в чужбина чрез здравноосигурителни плащания, които са в размер на 20 милиона лева. Проектобюджетът предвижда с 10 милиона лева по-малко средства за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели или 320 милиона лева.
 От предложен оперативен резерв на здравната каса от 250 милиона лева министър Нанев е поискал да бъде намален на 125 милиона лева, като разликата бъде прехвърлена за осигуряването на дейности на МЗ.
 Бюджетът на НЗОК за следващата година се предвижда да бъде 1 милиард 511 милиона лева, като остатъкът ще бъде трансфери от републиканския бюджет.
 Средствата за МЗ от 644 милиона лева за 2009 г. се предлага да бъдат 632 милиона лева, като се запазва нивото на парите за централни доставки за лекарствени и медицински изделия и биопродукти. Запазва се нивото на лекарствата по наредба 34 за онкоболните в размер на 169 милиона лева. Това е санитарният минимум, без който не можем, коментира министърът.
 Запазва се нивото на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ от 140 милиона лева, както и по национални програми.
 С 5,5 милиона лева ще бъдат намалени парите, предвидени за специализация на медицински кадри.
 Капиталови разходи в размер на 15 милиона лева се предвиждат за укрепване на спешната медицинска помощ.
 В направление "други бюджети" са предложени 307 милиона лева за общини и ведомствени лечебни заведения.
 Около 30 милиона лева повече се предвиждат през 2010 г. за усъвършенстване на спешната помощ - дооборудване на центрове и филиали, нови линейки, както и увеличаване на заплатите на работещите в тези звена с 10 на сто.
ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ЗА БЮДЖЕТА