Финансите не спират българина за частно училище в България

Плащат за година по 4000 Евро (7200 лв./$6000)
Финансовата криза се отразява слабо върху частното образование
за тази учебна година; около 2 процента от
учениците са напуснали частни училища заради затруднения

bukvarСофия, 29 октомври 2009г. Финансовата криза се отразява слабо върху
частното образование в България за тази учебна година. Само около 2%
от учениците са напуснали частни училища заради финансови
затруднения на родителите им, казва в интервю за БТА Милка
Славчева - председател на Българската асоциация на частните
училища в България.
  По думите на Славчева в същото време е реален процесът за
записване на нови ученици в първи и пети клас, което като цяло
балансира общия брой на учениците в частните училища.
  В частните детски градини има увеличение на броя на децата
поради повишения интерес на родителите, които виждат в частните
училища алтернатива на общинските детски градини, посочи тя.
  Славчева съобщи, че четири частни училища в София са
получили общински терени и са в напреднала фаза на проектиране и
 подготовка за започване на строителството на собствени учебни
сгради. Имаме уверение от главния архитект на София Петър Диков,
 че с новия градоустройствен план на столицата в новите жилищни
комплекси ще бъдат отредени терени за ново училищно
строителство, които ще се отдават, предимно на частни училища
или детски градини, заяви Милка Славчева.
  Според нея в условията на финансова криза и при положение,
че частните училища не получават държавна субсидия, полагаща се
по право на учениците, не е възможно да има намаление на
годишните такси. Напротив, увеличените разходи за издръжката на
обучението и останалите дейности в частните училища неизбежно
доведоха до увеличение на таксите за тази учебна година средно с
 около 12 на сто, отбеляза председателят на БАЧУ.
   През тази учебна година размерите на таксите за детските
градини и за основните училища са в границите на 3700-4000 евро,
 а за гимназиите - между 1800-2000 евро. Таксите за детските
градини и за основните училища са двойно по-високи, защото те
осигуряват целодневно обучение, хранене, и много занимания по
интереси, които гимназиите не предлагат, отбеляза Милка
Славчева.

  Следва пълният текст на интервюто:

  Въпрос: Има ли ученици или деца от частните училища и
детските градини, които да са се отказали от тях, защото не
могат да плащат таксите си за обучение заради кризата?
  Отговор: Финансовата криза, доколкото се отразява на всички
сектори на икономиката и на живота на обществото, не може да
подмине и частните училища. Това влияние върху частните училища
обаче за тази учебна година е слабо изразено - около 2 процента
от учениците са напуснали частните училища заради финансови
затруднения на родителите им. В същото време е реален процесът
за записване на нови ученици в първи и пети клас, което като
цяло балансира общият брой на учениците в частните училища. В
частните детски градини има увеличение на броя на децата поради
повишения интерес на родителите, които виждат в частните училища
 алтернатива на общинските детски градини.

  Въпрос: Какви са сега основните проблеми пред частните
училища и детските градини, след като вече учениците от тях имат
 право да получават безплатни учебници?
  Отговор: От учебната 2008-2009 година учениците от първи до
седми клас в частните училища и децата от подготвителните групи
на частните детски градини получават безплатни учебници и учебни
 помагала. С това решение на предишното правителство беше
направена първата стъпка към прилагането на конституционния
принцип за равнопоставеност на всички български ученици в
задължителна училищна възраст независимо от това в какво училище
 учат. Получаването на безплатни учебници обаче не изчерпва
проблема за равностойното третиране на учениците и децата от
частните училища и частните детски градини от страна на
държавата. Този процес следва да бъде завършен, за да получават
и ползват учащите в частни училища безплатни компютри, учебен
софтуер, свързване на училището им с високоскоростен интернет,
получаване на стипендии за високи постижения, подкрепа на децата
 с изявени способности и таланти и други. 

  Въпрос: Настоявате ли още да бъде въведен принципът "парите
следват ученика" и в частните училища, за да се приспаднат от
годишната такса в частните учебни заведения средствата от
стандарта за издръжка на ученик?
  Отговор: Да, това е един от най-съществените въпроси, по
който асоциацията работи и ще продължава да работи. В раздел 11
на Националната програма за развитие на училищното образование и
 подготовка /2006-2015 г./ е записан срок за въвеждане на
принципа "Парите следват ученика" и в частните училища "не
по-рано от 2009 г.". Въпреки това, в края на 2009 г. е факт, че
не са предприети никакви конкретни мерки за изпълнението на това
 решение, прието от Народното събрание.
  БАЧУ ще продължава да отстоява правата на децата, учащи в
частни училища и настоява те да бъдат на практика гарантирани в
съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с
дискриминацията в областта на образованието, с Всеобщата
декларация за правата на човека, с Конвенцията на ООН за правата
 на детето и с Конституцията на България за равни права на
образование без дискриминационни действия на държавата спрямо
учениците в българските частни училища. Родителите на тези
ученици са данъкоплатци и като такива дават своя принос за
формирането на бюджетните средства за образование. Нещо повече,
те освобождават бюджетни средства за издръжка на обучението на
своите деца, инвестирайки собствени средства за това.
  Европейският опит ни дава много примери за подчертано
стимулираща, а в някои страни и протекционистична държавна
политика към недържавните училища. Тези училища са подкрепяни и
насърчавани от държавата чрез пряко или непряко финансиране -
субсидии, заплати на учителите, безвъзмездно ползване на
материална база и техническо оборудване, ремонти и други.
Предложенията на БАЧУ за законодателно уреждане на принципа
"Парите следват ученика" са представени в Комисията по
образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта към
НС и на МОМН. Очакваме в средата на месец ноември да имаме среща
 с представители на МОМН и с депутати, за да обсъдим конкретните
 стъпки за законодателното уреждане на този много важен въпрос.

  Въпрос: Има ли вече частни училища и детски градини, които
са получили общински терени, за да си построят сгради и да не са
 под наем?
  Отговор: В последните години БАЧУ постигна много добър
диалог и партньорство със Столичния общински съвет и със
Столичната община, в резултат на който се стигна до конкретно
решение - за отдаване на общински терени с учредено безвъзмездно
 право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции на
частни училища. Четири частни училища в София получиха общински
терени и са в напреднала фаза на проектиране и подготовка за
започване на строителство. Имаме уверение от главния архитект на
 София Петър Диков, че с новия градоустройствен план на
столицата в новите жилищни комплекси ще бъдат отредени терени за
 ново училищно строителство, които ще се отдават предимно на
частни училища или детски градини. Има симптоми за известно
забавяне на този процес, което вероятно се дължи и на кризата. 

  Въпрос: Има ли намаление на годишните такси в частните
училища заради икономическата криза? Какви са най-високите
такси?
  Отговор: В условията на финансова криза и при положение, че
частните училища не получават държавна субсидия, полагаща се по
право на учениците, не е възможно да има намаление на годишните
такси. Напротив, увеличените разходи за издръжката на обучението
 и останалите дейности в частните училища неизбежно доведоха до
увеличение на таксите за тази учебна година средно с около 12 на
 сто. Ако учениците в частни училища, получат издръжката от
държавния бюджет, тя ще бъде приспадната от таксите им за
обучение, което ще направи по-достъпни частните училища за
повече деца и за техните семейства. През тази учебна година
размерите на таксите за детските градини и за основните училища
са в границите на 3700-4000 евро, а за гимназиите - между
1800-2000 евро. Таксите за детските градини и основните училища
са двойно по-високи, защото те осигуряват целодневно обучение,
хранене, много занимания по интереси, които гимназиите не
предлагат.

  Въпрос: Какъв е броят на частните училища и детски градини в
 страната и колко ученици и деца ги посещават?
  Отговор: Броят на частните училища, открити със заповед на
министъра на образованието, са 162 със 7400 ученици и с 1475
учители, а броят на частните детски градини е 39 и те се
посещават от около 1450 деца. Най-много са в София, Варна и
Пловдив.