Царят и сестра му пак съдят ДържаватаИма доста планове за разширяване на Боровец, които ще му донесат слава на планински курорт от световна класа. Един от тях бе 

По жалба на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок е образувано ново дело срещу България, сега за Боровец, след Кричим
Бившите монарси са обвинени в изсичане и замърсяване на горите - те оспорват имали разрешителни за сеч

 София, 20 октомври 2009г. По жалба на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок в Административния съд - София-област, е образувано административно дело срещу заповед на директора на Държавното горско стопанство - Боровец инж. Георги Големинов, съобщиха от съда, цитирани от БТА.
  Както ОБЗОР ви информира по-рано бившият Цар и Премиер на България Сакскобурготски и неговата сестра Г-жа Хробок, повдихнаха и обвинения и за имотите им в Кричим./вижте линка най-долу/
  С атакувания акт за курорта Боровец, "с оглед констатирани нарушения на изискванията за сеч и извоз на дървесина, както и на нормите за почистване на сечищата", Георги Големинов нарежда да бъде спряна сечта и извозът на дървесина в 17 насаждения. Те били възстановени на наследниците на цар Фердинанд и цар Борис Трети, за които има издадени позволителни за сеч и извоз.
 Директорът на Държавно горско стопанство - Боровец е разпоредил предварително изпълнение на заповедта, "с оглед защитата на особено важни държавни интереси и поради обективно съществуваща възможност да последват значителни и труднопоправими вреди в резултат от извежданата сеч", информират от съда.

Академична дискусия по проблемите на Третото българско царство - (от ляво на дясно) Симеон Сакскобургготски, Даниел Вълчев, Анелия Атанасова и Мария Луиза. ФОТО: партия НДСВ

Академична дискусия по проблемите на Третото българско царство - (от ляво на дясно) Симеон Сакскобургготски, Даниел Вълчев, Анелия Атанасова и Мария Луиза. ФОТО: партия НДСВ

Жалбоподателите твърдят, че за всички посочени в заповедта 17 имота има издадени позволителни за сеч и че при осъществяването на тази дейност няма извършени нарушения от страна на собствениците. В жалбата пише, че е абсолютно без значение за административното производство отразеното в мотивите намерение да се предприемат действия за предявяване от Държавната агенция по горите на иск за собственост за имоти с обща площ 4521,479 дка. "Това е бъдещо, нереализирано намерение и не може да бъде причина за издаване на настоящия административен акт" - твърдят жалбоподателите. В жалбата има молба за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на атакуваната заповед.
ПРИПОМНЯМЕ:
Царят съди Държавата

2 comments for “Царят и сестра му пак съдят Държавата

 1. 2009/10/26 at 2:01 PM

  Административният съд-София-област отмени разпореждане на директора на ДСГ-Боровец след жалба на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок

  София, 26 октомври /БТА/
  Административният съд – София-област отмени със свое
  определение разпореждане на директора на Държавно горско
  стопанство – Боровец, съобщиха на БТА от съда.
  Разпореждането е за допускане на предварително изпълнение на
  заповед, с която е наредено да бъде спряна сечта и извозът на
  дървесина в 17 насаждения, възстановени на Симеон
  Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза Хробок – наследници на
  “Н.В.Ц. Фердинанд” и “Н.В.Ц. Борис Трети”, за които има издадени
  позволителни за сеч и извоз.
  Делото беше образувано по жалба на Симеон Сакскобургготски и
  Мария-Луиза Хробок.
  Съдът приема, че искането за отмяна на допуснатото
  предварителното изпълнение е основателно. Според
  Административнопроцесуалния кодекс има възможност за
  постановяване на предварително изпълнение на акта, ако това се
  налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да
  се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при
  опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено
  изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението
  може да последва значителна или трудно поправима вреда. В
  конкретния случай, предварителното изпълнение на заповедта е
  допуснато “с оглед защитата на особено важни държавни интереси и
  поради обективно съществуваща възможност да последват
  значителни и трудно поправими вреди”.
  Според съда, в заповедта не са изложени никакви фактически
  обстоятелства, които да налагат извода, че съществува особено
  важен държавен или обществен интерес, чиято защита зависи от
  незабавното й изпълнение, нито са представени съответни
  доказателства за това.
  Липсата на мотиви и доказателства за наличие на някои от
  конкретно изброените в АПК предпоставки прави разпореждането на
  административния орган за допускане на предварително изпълнение
  на заповедта незаконосъобразно, се посочва в определението на
  съда.
  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен
  срок от съобщаване на страните пред Върховния административен
  съд.