Промени в закона за личните документи гласува парламентаЛичната карта (identity card) е документ за самоличност, удостоверяващ самоличността на нейния притежател. В момента в почти всички държави на света гражданите са задължени да притежават лични карти. В някои държави първата лична карта се получава на 14 или 16 години. В редица държави - като САЩ например, Шофьорската карта (книжка), освен за нуждите на регистрацията и контрола върху автомобилния транспорт, широко се използва и като документ за установяване на самоличността на лицето в страната, служи като паспорт или лична карта при най-различни правни и други въпроси. Въпреки това обаче тя не замества напълно останалте документи за самоличност, които удостоверяват и други данни за лицето. Така например при влизане/напускане на страната се очаква лицето да представи международен паспорт или друг вид документ за самоличност за пътуване зад граница - например зелена карта.

Личната карта (identity card) е документ за самоличност, удостоверяващ самоличността на нейния притежател. В момента в почти всички държави на света гражданите са задължени да притежават лични карти. В някои държави първата лична карта се получава на 14 или 16 години. В редица държави - като САЩ например, Шофьорската карта (книжка), освен за нуждите на регистрацията и контрола върху автомобилния транспорт, широко се използва и като документ за установяване на самоличността на лицето в страната, служи като паспорт или лична карта при най-различни правни и други въпроси. Въпреки това обаче тя не замества напълно останалте документи за самоличност, които удостоверяват и други данни за лицето. Така например при влизане/напускане на страната се очаква лицето да представи международен паспорт или друг вид документ за самоличност за пътуване зад граница - например зелена карта.

Парламентът прие нотариусите да имат право на достъп до Националната база данни "Население" на МРРБ и до Националния регистър на българските лични документи
София. Парламентът прие нотариусите да имат право на достъп до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, и до Националния регистър на българските лични документи. Това стана при приемане на промени в Закона за българските документи за самоличност на второ четене. Депутатите промениха наименованието на закона и той вече ще се нарича Закон за българските лични документи. Условията и редът, по който нотариусите ще имат достъп до тези данни, трябва да се определят с акт на Министерския съвет. Депутатите решиха при всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, нотариусът да е длъжен да направи справка в базата данни на МРРБ и Националния регистър на българските лични документи. Влизането в сила на този текст ще стане от 1 януари 2010 г., а дотогава правителството трябва да приеме документа, указващ начина на достъп до системите за лични документи, решиха народните представители. Текстът предизвика оспорване от страна на опозицията. Христо Бисеров /ДПС/ посочи, че процедурата е нарушена, и няма да се постигнат целите, които се залагат. Михаил Миков от "Коалиция за България" каза, че най-нормално е било да се внесе поправка в закона за нотариусите, с която да се изчисти цялата материя, включително и да се разпишат правилата за достъп. Заместник-председателят на вътрешната комисия Красимир Ципов /ГЕРБ/ поясни, че достъпът на нотариусите ще бъде ограничен и ще касае единствено и само проверка от страна на нотариусите чрез сървър, който ще се намира в нотариалната камара, на визията в документа за самоличност. Друг текст на закона оказва срока за подаване на заявление за издаване на нови лични документи на лица, които са променили пола си, или когато са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето. Този срок е 30 дни. Приетите промени регламентират издаването на българските лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни. Въведена е нова систематика на видовете документи, които се разграничават според предназначението им - документи за самоличност /лична карта, паспорт, карта на бежанец/, свидетелства за управление на моторни превозни средства, документи за пребиваване.