Външната министърка пристига в САЩ

Министърът на външните работи Румяна Желева пристига в Ню Йорк 
за поредица от срещи и прояви под егидата на ООН

 rjeleva София, 18 септември 2009г. Министърът на външните работи Румяна Желева заминава за Ню Йорк за поредица от срещи и прояви под егидата на ООН, съобщиха от МВнР.
 Желева заминава на 20 септември за девет дни. Тя ще води българската правителствена делегация за 64-та редовна сесия на Общото събрание на ООН. 
 Изказването на Желева в Общия дебат на високо равнище, в който от 23 до 30 септември ще участват държавни и правителствени ръководители и министри на външните работи на страните-членки, е насрочено за 26 септември.
 Преди това, на 22 септември, министър Желева ще участва в Среща на най-високо равнище по въпросите на борбата с изменението на климата. Целта на срещата е да окаже политически натиск на най-високо ниво и да осигури "политическа визия" за успех на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе през декември т.г. в Копенхаген.
  Министър Желева също така ще вземе участие в редица други многостранни прояви на високо ниво в рамките на Общия дебат, сред които Заседание на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН по проблемите на ядреното разоръжаване и неразпространението на ядрени оръжия, с участието на президента на САЩ Барак Обама. 
 Външният министър ще присъства на приема, организиран от американския президент по случай откриването на 64-та сесия и на Трансатлантическата вечеря, давана от държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън.
 В програмата на Желева е предвидено и участие в срещата на министрите на външните работи на ЕС, както и срещи на министрите на външните работи ЕС-САЩ и ЕС-Русия.
 Външният министър ще участва също в Министерската среща на групата на приятелите на Алианса на цивилизациите с Върховния представител на Генералния секретар на ООН за инициативата Жоржи Сампайо, на която ще изрази подкрепата на страната ни за инициативата.
 Предвидено е Желева ще изнесе лекция в Центъра за изследвания на Европейския съюз към City University of New York на тема "Българската външна политика в контекста на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС".
 Министър Желева ще проведе и редица многостранни и двустранни срещи със свои колеги, сред които министрите на външните работи на Европейския съюз, САЩ, Руската федерация, Египет, Грузия, Черна гора, Австралия, Перу, Босна и Херцеговина и др.
 Ръководно начало за българската делегация за участие в сесията ще бъдат основните цели на ООН, залегнали в нейния Устав и потвърдени в Заключителния документ от Срещата на най-високо равнище през 2005 г. Сред тях са изграждане на по-сигурен и мирен свят, постигане на напредък в областта на разоръжаването и неразпространението на оръжия за масово унищожение, предотвратяване и решаване на конфликти, насърчаване на сътрудничеството и солидарността между държавите с цел постигане на устойчиво развитие, преодоляване на бедността, глада и болестите, опазване на околната среда, ефективна защита и поощряване на правата на човека, утвърждаване на върховенството на закона в национален и в международен план. 
  В своята дейност делегацията на България за 64-та сесия ще се стреми да допринася за процеса на утвърждаването на ЕС като водещ глобален партньор в Световната организация, защитаващ ценностите на демокрацията, върховенство на правото и доброто управление.