Новите документи за самоличност – Март 2010г.

МВР е готово да започне да издава документи за самоличност с биометрични данни още през март 2010 г.
Сменилите полът си и сираците остават без документи

BG passportСофия, 11 септември 2009г. МВР е готово да започне да издава български документи за самоличност с биометрични данни още през 2010 г., каза пред журналисти в парламента зам-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Той беше в Народното събрание заради обсъждането на първо четене на промените в Закона за българските документи за самоличност, които депутатите приеха на първо четене.
  Вучков уточни, че дали срокът ще бъде спазен, зависи от решението на ВАС, тъй като фирми, участвали в конкурса за изграждане на системата, обжалват резултатите от обществената поръчка. Очаквало се съдът да се произнесе по казуса през октомври. Мотивите за обжалване на обществената поръчка са два - техническа грешка и оспорване на обявената за победител фирма, разясни той. Веселин Вучков добави, че още от средата на тази година е трябвало да започне издаването на новите документи с биометрични данни.
  Ако ВАС потвърди победителя - "Сименс", още през март догодина ще започнем да издаваме новите документи, каза заместник-министър Вучков. По думите му вече има подробен план-график, одобрен на 28 август т.г. от вътрешния министър Цветан Цветанов. Вучков увери, че
нито един български гражданин няма да остане без личен документ.
  В отговор на въпрос заместник-министърът обясни, че все още са спорни казусите, при които може да се откаже издаването на личен документ. За пример той даде случаите с промяна на пола. В България юридически не е уредена промяната на пола, което води до промяна на ЕГН, каза той. Досега у нас е имало три такива случая.
  Приетите днес промени предвиждат, освен регламентирането на това, че "българските лични документи се издават с електронен носител на информация със записани биометрични данни при наличие на техническа възможност", и промяна на названието на самия закон. Предлага се той да стане Закона за българските лични документи.
Предвижда се нова систематика на видовете документи, които се разграничават според предназначението им - документи за самоличност /лична карта, паспорт, карта на бежанец/, свидетелства за управление на моторни превозни средства, документи за пребиваване.	
  Предлага се глоба между 30 и 200 лева, ако някой изгуби, повреди или унищожи български личен документ. Същата е и санкцията, ако не се декларира в 3-дневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ или ако се декларира, че документ е повреден, унищожен, изгубен или откраднат, но продължава да се използва.
  Регламентира се и редът за издаване на лична карта на деца,
навършили 14 години, които са настанени в социални домове, но поради липса на родители и определен настойник не може да бъде получена готовата лична карта.