Режат за неплатени данъци – за чужбина, прибират имоти18-тата поправка на Конституцията на САЩ гласи 

Заради неплатени данъци собственик на фирма в София не е допуснат да замине в чужбина

  София, 27 август 2009г. Заради неплатени данъци режат яко в България, и то на всички нива. Най-строго се гледа на нередовните данъкоплатци, които искат да заминат за чужбина, без значение по бизнес или на почивка са тръгнали. Последната издънка е на собственик на фирма в София, който не е допуснат да замине на почивка в чужбина, съобщиха от Националната агенция за приходите /НАП/.
  Два дни преди да тръгне на почивка в чужбина, собственикът на фирмата е получил съобщение от МВР, че по искане на столичната НАП му е ограничено правото да пътува заради неплатени данъци в особено големи размери. Лицето е платило всички свои задължения към НАП - около 100 000 лв. - и е заминало, макар и с ден закъснение. Оказало се, че в последните няколко години собственикът редовно е подавал декларации. Давал е и пари на счетоводителя си за плащане на дължимите данъци. Но той е "забравял" да ги внесе в бюджета. "Пропускал" е и да запознае работодателя си с получените от столичната НАП покани и съобщения, обясняват от НАП.
  Ограничаването на паспортния режим е една от постоянните мерки, които се прилагат спрямо длъжниците на НАП. Процедурата е крайна и се прилага само в случаите, когато са изчерпани всички останали способи за събиране на вземанията. През тази година на 79 собственици и управители на фирми, регистрирани в столичната НАП, е наложена забрана за напускане на страната. Общият размер на задълженията им е 72,2 млн лв.
  През първите 7 месеца на годината публичните изпълнители в столичната дирекция на НАП са предприели и редица други принудителни мерки спрямо  лица, които системно не погасяват задълженията, участват в схеми за източване на ДДС и други данъчни измами. Образувани са 6 900 изпълнителни дела на такива лица. На 86 лица с общ размер на задълженията 79 млн. лв. са отнети разрешенията за носене на оръжие, за 3 лица с непогасени плащания общо за 5,5 млн. лв. са уведомени лицензиращите органи с искане да им бъдат отнети разрешенията и лицензите за извършване на определена дейност.
  Изпратени са 53 сигнала за търсене на наказателна отговорност от лицата, които не се уведомили съда за изпадане в състояние на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност. Просрочените от тях задължения са общо 40,8 млн. лв. За 53 длъжници, за които има данни за извършени финансови престъпления са изпратени сигнали до прокуратурата. За да се предотврати натрупването на несъбираеми задължения е поискано откриване на производство по несъстоятелност за 8 лица с общо 8 млн. лв. дълг към НАП. В Агенцията за държавни вземания са предадени 530 преписки за продажба на имуществото на лица, които не погасяват доброволно задълженията си. Така вземанията, предадени на АДВ за събиране вече възлизат на 997 млн. лв.