Българите не желаят САЩ, България и … други


Дългоочакваното отпадане на американските визи за българи няма да се случи в близкото бъдеще. Това заяви през Март тази година консулът на САЩ в София Даниел Перон в разговор с десетки граждани от страната и отвъд океана чрез интернет форум, линк за който бе посочен на уебсайта на посолството на САЩ в България. 

1/3 по-малко за САЩ - половин милион зад граница през юли
София, 27 август 2009г. Българите предпочитат умерените и безвизови държави с "топли" народи за почивка и отхвърлят тези, които са на големи разстояния и високи цени, и най-вече тези, при които е трудно издаването на визи, както и онези, които не се отнасят еднакво с чужденците и своите. Така изглежда общата картинка на отпускарския сезон за сънародниците ни в Родината. Цели 30% е намалял броят на желаещите българи да пътуват за САЩ през миналият месец юли, като подобна е цифрата за Франция, а Япония е "шампион" със спад от 76.1%. Над половин милион български граждани пък се изнесли на почивка през юли предимно в съседните страни, като загърбили родни плажове и паланки.
  Като се има предвид, че сънародниците ни, които си позволяват да пътуват зад граница за да почиват, са тези с добри материални възможности. Както и това, че поради световната криза цените навсякъде по света са доста поносими, особено в САЩ. Не е за пропускане да се отбележи, че българинът харчи яко, когато е на почивка и не прави сметка за това, което ще плати за удоволствия по време на отдиха на неговото семейство. То изборът на българите за пътуване лишава от приходи тези държави.
   През юли българите са осъществили 135 000 пътувания с цел екскурзия и почивка, като предимно са посетили съседните ни страни - 51 400 избрали Гърция, 19 800 - Сърбия, 16 200 - Румъния, и 14 500 - Турция, съобщиха от Националния Статистически Институт /НСИ/.
  Чуждоземците, или бизнес-казано "вносните туристи", пък избрали нашата Родина за място за отдих пак през миналия месец са повече от 856 700, което надвишава с 1/3 "изнесените родни отпускари."
  Най-големите почитатели на България са туристите от Германия - 154 700, следват тези от Румъния - 79 200, идва ред на "братска" Русия - 65 100, Полша - 62 900 и Великобритания - 59 400.
Транзит през страната са "преджапали" над 250 000, като най-голям е броят на турските граждани - 102 600, следвани от гражданите на Румъния - 78 500, на Германия - 39 400, на Австрия - 20 900 и други.
  Въпреки, че чужденците ни "борят" в бройката, общо пътуванията на български граждани в чужбина са се увеличили с цели 14.2% през юли т.г. в сравнение с миналата, или цифрово 522 500 са пресекли границата. Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано към Гърция - с 63%, Португалия - с 28.5%, Македония - с 26.2%, Турция - с 7.5% и Румъния - със 7%. За които не се нуждаят от визи.
  1/3 по-малко Българи избират САЩ
  Същевременно намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 76.1%, Словения - с 51.7%, Чехия - с 47.4%, Финландия - с 42.6%, Малта - с 42,4%, следвани от Австрия - с 32.9%, Кипър - с 32.2%, САЩ - с 29.5%, Украйна - с 28.6%, Унгария - с 27.8%, Дания - с 27.5%, Франция - с 26.1%.
Бизнесът пътува най-много
  Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел -50.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.8%, гостуване - 18.9% и други - 4.5%.
  Общо посещенията на чужденци в България през юли са 1 471 200 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.8%.
  От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на Швеция - с 41.8%, Румъния - с 33.6%, Словакия - с 28.1%, Финландия - с 16.1% и Белгия - с 12.9%. Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещенията от Испания - с 49.2%, Гърция
 - с 41.9%, Италия - с 40.4%, Франция- с 26.9%, Кипър - с 25.4%, Германия - 25.3% и други.
  От групата "Други европейски страни" най-голямо е намалението на посещения на граждани от Норвегия - с 37.8%, Сърбия - с 33.6% и Турция - с 30.8%.
  Нарастване е регистрирано за граждани на Израел - с 26.4%, Русия - с 11.6%, Украйна - със 7.1% и други.
  През юли 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 58.2%, следвани от транзитно преминаващите - 26.7%, със служебна цел - 8.6%, по други причини - 5.3%, и гостуване - 1.2%.