Музика в хотела – само под наемМузиката на звездите! Шумът на парите! Телевизонната игра със странното име започва своето излъчване в края на юни 2005 г. и продължава да се радва на голяма популярност по наша музикална телевизия. Из българският туризъм много бизнесмени 

Солени глоби за авторски права не плашат нашего брата-кафеджия
  София, 24 август 2009г. Туристическите обекти продължават масово да не плащат за авторски права. За втора поредна година представителите на бранша прекратяват преговорите с "Музикаутор" без обективни причини, съобщават от дружеството за колективно управление на авторски права.
  За втора поредна година представителите на туристическия бранш в България отказаха да подпишат рамково споразумение с "Музикаутор" за уреждане на авторски права за излъчване на музика в хотели, ресторанти, лоби барове, дискотеки, заведения, магазини и други. В продължение на повече от два месеца Управителният съвет на сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели води преговори с 10-те най-големи асоциации в сектора, се посочва в съобщението.
  "Договорихме всички параметри по споразумението - процедури, отстъпки и схеми за разсрочено плащане, и определихме краен срок за подписването му - 24 юли тази година", обяснява Магдалина Тодорова, изпълнителен директор на "Музикаутор". По думите й до момента такъв документ не е подписан, а забавянето му ощетява сериозно както всички ползватели на музикални произведения, така и членовете на дружеството в България и в чужбина.
  "Музикаутор" ще продължи да сключва договори с туристическите обекти като индивидуални ползватели при условията, които действат сега - без предвидените преференции, отбелязва Тодорова.
   Рамковото споразумение предвиждаше улеснена процедура по сключване на договори с хотелите и ресторантите, както и значителни финансови облекчения - между 10 и 30 на сто. Отлагането му води до загуби за некоректните ползватели, които подлежат на проверки и санкции от Министерството на културата /МК/. Липсата на споразумение ощетява и тези, които вече имат сключени индивидуални договори с "Музикаутор", като ги лишава от възможността за ползването на отстъпки, посочват от дружеството.
  Сред некоректните платци има известни големи луксозни хотели и комплекси с общо над 150 хил. легла. По силата на Закона за авторското право и сродните му права нарушителите, които не могат да представят договор с правоносителите на използваните от тях музикални произведения, подлежат на санкции от 300 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобите достигат 5000 лв., припомнят от дружеството.
  От "Музикаутор" са готови отново да седнат на масата за преговори и да запазят предложените отстъпки и условия, но само в случай че споразумението стане факт в рамките на този сезон.
  Вследствие на многото проверки от МК през 2008 г. броят на некоректните ползватели намаля значително. "Музикаутор" има договорни отношения с над 1000 обекта в цялата страна и техният брой продължава да нараства. За изминалата година постъпленията от търговски и туристически обекти в България са се увеличили с 200 на сто, отбелязват от "Музикаутор".