Градове загиват, други растат в България

Социално-икономическите диспропорции между общините в България се увеличават, смятат икономисти от БАН

Най-висока степен на социално-икономическо развитие има София-град. Следват Бургас, Варна, Стара Загора и Пловдив. Учените от Икономическия институт на БАН казват, че около тези центрове като цяло се формират територии с равнище на развитие над средното за страната.

Най-висока степен на социално-икономическо развитие има София-град. Следват Бургас, Варна, Стара Загора и Пловдив. Учените от Икономическия институт на БАН казват, че около тези центрове като цяло се формират територии с равнище на развитие над средното за страната.

София, 21 август Социално-икономическите диспропорции между общините в България се увеличават, а държавата няма ясна стратегия за преодоляването им пише в доклад на Икономическия институт на БАН, цитиран от БТА. В отделни секторни политики и Оперативни програми се акцентира върху някои различия - като безработица и заетост, но липсва синхрон на мерките и комплексен подход в подкрепа на изоставащите райони, пише в доклад на института на тема "Териториалните различия в България - тенденции, фактори и политики". Изследването сочи, че само през периода 2004-2006 г. броят на развитите в социално-икономическо отношение общини е намалял от 34 на 29, а изостаналите са се увеличили от 79 на 81.
  В челната класация по развитие попадат Варна, Добрич, Бургас, Пловдив, Стара Загора и София -град. В същата група са и някои общини с моноотраслови икономики като Козлодуй, Челопеч, Девня и Марково, но пък на територията им се намират стопански структури от национално значение, пише в анализа.
  Най-зле с най-голям брой изоставащи общини са областите Видин, Враца, Монтана, Шумен, Разград и Кърджали. Най-висока степен на социално-икономическо развитие има София град, следван от Бургас, Варна, Стара Загора и Пловдив. 
Учените от Икономическия институт на БАН казват, че около тези центрове като цяло се формират територии с равнище на развитие над средното за страната.
  По социални показатели, в групата "изоставащи" попадат 42 на сто от всички 264 общини в България. Нещо повече, през последните години техният брой се е увеличил от 96 на 110, твърдят авторите на проекта. Областите София-град и Габрово са единствените, в които няма изоставащи в социално отношение общини.
  По комплексната скала на показатели като облагаем доход на едно лице, размер на средната работна заплата, изплатени социални помощи на човек, брой лекари и стоматолози на 1000 жители, редовно водоснабдяване, областите София-град, Варна, Стара Загора и Пловдив запазват относително стабилни позиции след 2003 г., става ясно от изследователския проект. Промени в положителна посока има в Бургас, Пазарджик, Перник и Сливен, докато Плевен, Кюстендил, Велико Търново, Силистра, Разград и, особено Търговище и Монтана, остават трайно на дъното по социално развитие.
  По финансови показатели авторите на проекта групират общините в 3 категории - малки, с развит туризъм; малки, с индустриални дейности и големи.
  В третата група има най-много на брой общини - 139 или 52,7% от всички административни центрове в страната. В групата на малките - индустриални са 76 общини, а на тези с развит туризъм - 49.