Без шеф на централната банка – България на 1те страници на световните медии

Всички световни агенции и медии включиха в новините си съобщението, че Централната банка на България (БНБ) е останала без управител.


Първата националана банка е английската. Нашата БНБ е създадена на 25 януари 1879г. като държавата и предоставя 2млн. лева начален капитал. През 1885 година получава разрешение за емитиране на парични знаци. Това си качество БНБ запазва и до днес, като промените в статута са свързани с това дали действа само като емисионна или и като търговска банка. Основният нормативен акт е Закона за БНБ и Закона  за кредитните институции.

Първата националана банка е английската. Нашата БНБ е създадена на 25 януари 1879г. като държавата и предоставя 2млн. лева начален капитал. През 1885 година получава разрешение за емитиране на парични знаци. Това си качество БНБ запазва и до днес, като промените в статута са свързани с това дали действа само като емисионна или и като търговска банка. Основният нормативен акт е Закона за БНБ и Закона за кредитните институции.

Управителят на Българската народна банка Иван Искров е подал оставка, считано от 10 октомври. Това съобщи председателят на Народното събрание Цецка Цачева на заседанието на парламента на 20 август. В мотивите си Искров посочва, че и той, и подуправителя на БНБ Николай Неновски, са избрани предсрочно от 40-то Народно събрание.
   На същото заседание парламентът потвърди оставките, защото са приети предсрочно от 40-то Народно събрание. Против гласуваха депутатите от Коалиция за България и ДПС. Със 146 гласа "за" и 59 "против" 41 -то Народно събрание отмени решението за преизбиране на Иван Искров, прието на 28 май тази година, и решението за избор на Николай Неновски за подуправител на БНБ, ръководител на управление на "Емисионно", прието на 29 май тази година.
  От ГЕРБ не изключиха възможността Иван Искров отново да бъде предложен за управител на Българската народна банка. Вероятно следващата седмица ще имаме предложение за избор на управител на БНБ и след това по негово предложение ще бъде избран и подуправител, в този смисъл всички лица, включително Иван Искров и Николай Неновски, също могат да бъдат предложени, каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова /ГЕРБ/.
  Предходното Народно събрание се опита да изземе функциите за избор на управител и подуправител от мандата на 41-то Народно събрание, така че не виждам нищо драматично в това, което се гласува днес, коментира тя. Стоянова изрази изненада от оставката на Искров като управител на БНБ втори мандат. "Изненадана съм, но за мен това е една изключително достойна постъпка, тъй като г-н Искров доказа, че разчита на своя професионализъм", добави тя.
Председателят на БСП Сергей Станишев изрази изненада от решението на Иван Искров да подаде оставка, защото Българската народна банка /БНБ/ е независима институция, управителят се избира с решение на Народното събрание и има солиден и добре защитен мандат. Това Станишев каза пред журналисти след извънредното заседание на парламента.
  Изборът на Искров за втори мандат е ясен сигнал за стабилност и предсказуемост на банковата и финансовата система в България, подчерта той и припомни, че за разлика от други страни, където настъпиха сериозни проблеми с банките, България до сега е избегнала такъв риск. Станишев не посочи дали Коалиция за България ще предложи Искров за управител на БНБ за втори мандат.
--------------------------------
Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система. Устройство , управление и правомощия на БНБ

БНБ е създадена на 25 януари 1879г. като държавата и предоставя 2млн. лева начален капитал. През 1885 година получава разрешение за емитиране на парични знаци. Това си качество БНБ запазва и до днес, като промените в статута са свързани с това дали действа само като емисионна или и като търговска банка. Основният нормативен акт е Закона за БНБ и Закона  за кредитните институции.

Статута и правомощията на БНБ могат да се групират в няколко основни характеристики.

БНБ е юридическо лице създадено с закон. Като централна банка на България има правомощия, които не са присъщи на търговските банки и тя има надмощно положение спрямо тях.

Банката е независима от  указанията на ПРАВИТЕЛСТВОТО и други държавни органи при изпълнение на дейността си- чл. 44 от закона.

Основна задача на всяка централна банка е да провежда паричната и кредитната политика на държавата и на тази база да въздейства на вътрешната и външната стабилност на националната валута. Именно по този повод банката е независима от МС. Косвена зависимост съществува от Народното събрание доколкото управителят и тримата подуправители се избират от него. БНБ в сферата на банковата система има правомощията на държавни орган.

Тя е специализиран държавен финансов орган. За упражняване на правомощията си тя издава подзаконови нормативни актове, индивидуални административни актове, като притежава и санкционни правомощия. 

БНБ на следващо място е емисионен център. Тя има изключително право да емитира банкноти и монети. Банкнотите и монетите издадени от БНБ са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения.

Изключително правомощие на БНБ е да пуска и изважда от обръщение паричните средства. Именно в това отношение тя е независима и автономна. 

БНБ е и гражданско правен субект. Централната банка може да участва в правоотношения и в качеството на търговец, както останалите търговски банки. Но участва като равноправен субект в тези случаи.

По сега действащия закон за БНБ тя има функциите на паричен съвет. Тези функции са предоставени на управление емисионно. Основните проявления на валутния борд са в няколко насоки. Паричната маса която ще бъде в обръщение трябва да съответства, на конвертируемата валута към която е прикрепена националната. Така се ограничават емисионните функции на БНБ. На следващо място се забранява кредитиране на бюджета. Забранява се на БНБ да бъде кредитор от последна инстанция, в смисъл да рефинансира останалите търговски банки. Освен при изключения по чл. 33 от Закона за БНБ. При опасност от ликвиден риск за банковата система. Срещу сериозни обезпечения и краткосрочно за срок от три месеца.

Управителния съвет на банката се състои от трима подуправители и управител, които подуправители са ръководители на трите основни управления- емисионно, банково и банков надзор. Тези членове на управителния съвет се избират от НС, другите трима членове се назначават от президента. В закона има изисквания спрямо членовете на управителния съвет. УС е колективен орган, който притежава най-големи правомощия. Подзаконовите нормативни актове се приемат от УС.

Характерно за сегашния статут на органите на БНБ е, че и управителя и подуправителите имат самостоятелни правомощия, които ги характеризират като държавни органи. Подуправителите организират, ръководят и отговарят за дейността на управленията, които водят.

Друг орган на БНБ е главният ревизор. Той се избира от управителния съвет, но се одобрява от Сметната палата, като неговите функции са да осъществява вътрешен финансов контрол.

БНБ е касов орган по изпълнението на бюджета. Самото обслужване на изпълнението на бюджета се извършва чрез търговските банки, а информацията се събира и организира в БНБ от където се предоставя на министъра на финансите.
Банката не може да притежава дълготрайни материални активи, в размер надвишаващ определен размер от собствения капитал. 

Без решение на БНБ банките не могат да се преобразуват или да откриват клонове, за да се предпази банката от рискове.