BG-Бизнес-климата падна през юли + прогнози

1 BG-Buisness July09През юли 2009 г. общият показател на бизнес климата* се понижава с 1.2 пункта спрямо предходния месец (граф. 1) в резултат на негативното развитие на бизнес конюнктурата в промишлеността и търговията на дребно. Колебания на отрасловите показатели на бизнес климата в положителна посока през юли се отчитат в строителството и услугите.

Промишленост. Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” през юли пада с 4.3 пункта в сравнение с юни и към момента регистрира най-ниска стойност от влошаването на стопанската конюнктура в промишлеността. 3 BG-Buisness July09Спадът се дължи както на понижените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на техните предприятия, така и на изразените по-песимистични очаквания за измененията на бизнес ситуацията през следващите шест месеца.

През юли бизнес анкетата отчита намалена производствена дейност на промишлените предприятия, макар намалението да е с по-бавни темпове в сравнение с предходните месеци (граф. 3). Осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) намалява от 5.0 през април на 4.4 месеца през юли. Средната осигуреност с поръчки през 2008 г. е била 5.9 месеца. Средното натоварване на мощностите в промишлеността продължава да спада и през юли достига 63.9%. За предходната календарна година то е било средно 74.9%.

Конкурентните позиции на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазарите в страните във и извън Европейския съюз са претърпели известно влошаване в сравнение с преди три месеца.

През юли основни фактори, затрудняващи дейността в промишления отрасъл, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната и чужбина, като проблемите, свързани с тях, се увеличават в сравнение с предходния месец.

7 BG-Buisness July09В настоящата ситуация очакванията на мениджърите за дейността през следващите три месеца са малко по-добри, което не е съпроводено с намерения за увеличаване на заетите в отрасъла. Промишлените предприемачи всъщност предвиждат по-нататъшно съкращаване на персонала през следващите три месеца (граф. 7).

По отношение на продажните цени балансовият показател за втори пореден месец е отрицателен, т.е. предприятията, които предвиждат намаление, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци.

10 BG-Buisness July09Строителство. През юли 2009 г. съставният показател “бизнес климат в строителството” се покачва с 2.4 пункта спрямо юни поради известно повишаване на оптимизма в очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което показва подобрение с 6.5 пункта. Този оптимизъм е свързан по-скоро с очаквания за запазване на настоящата (вече намалена) строителна активност през следващите три месеца, отколкото с нейното увеличение. През юли анкетата регистрира намаляване на осигуреността на производството с поръчки и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията (граф. 10). Очакванията за персонала са в посока на неговото намаление през следващите три месеца.

12 BG-Buisness July09С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова обезпеченост.

Относно цените в строителството, както и в промишлеността, предприятията, които предвиждат намаление, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци. Следва да се отбележи, че балансовият показател за осми пореден месец е с отрицателна стойност (граф. 12).

14 BG-Buisness July09Търговия на дребно. Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” през юли е с 1.5 пункта под равнището си от предходния месец в резултат на по-резервираните мнения на стопанските ръководители за настоящото и очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца. Продължава да намалява обемът на продажбите. Очакванията за следващите три месеца също не са особено оптимистични. Прогнозите за заетите са по-неблагоприятни и се очаква намаление.

Най-сериозният проблем за търговците на дребно остава несигурната икономическа среда. През юли се засилва негативното въздействие на недостатъчното търсене и конкуренция в бранша (граф. 14).

По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.


* Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя на бизнес климата – в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

17 BG-Buisness July09Услуги. През юли съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 1.6 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на относително по-добрите оценки на стопанските ръководители за настоящата бизнес ситуация, т.е. по-малко са тези които посочват, че тя се е влошила (граф. 17). Същото се отнася и за относително по-благоприятните оценки за търсенето на услуги през последните три месеца, т.е. по-малко са тези, които посочват, че търсенето е намаляло. 18 BG-Buisness July09Известно влошаване има при очакванията за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, както и за търсенето на услуги през предстоящите три месеца (граф. 18). Повишават се и очакванията за намаляване на персонала.

Главните фактори, които затрудняват дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите се запазват очакванията за тяхното намаление през следващите три месеца.

2 comments for “BG-Бизнес-климата падна през юли + прогнози

 1. 2009/07/31 at 11:18 PM

  Страната ни отново е на последното място в класацията на Евростат по размер на минималното месечно заплащане в страните от Евросъюза.

  Минималната работна заплата в България през януари е била 123 евро (240 лв.) брутно.

  Най-висока през януари е била минималната заплата в Люксембург – 1642 евро брутно. С минимални работни заплати над 1000 евро през първия месец на 2009 г. са били още Ирландия (1462 евро), Белгия (1387 евро), Холандия (1382 евро), Франция (1321 евро) и Великобритания (1010 евро).

  За разглеждания период минималните работни заплати са били между 400 и 800 евро в Испания (728 евро), Гърция (681 евро), Малта (630 евро), Словения (589 евро) и Португалия (525 евро). Останалите държави са в групата със заплати под 400 евро.

 2. 2009/07/31 at 11:22 PM

  Дупката в държавния бюджет расте застрашително. Два дни след като пое финансовото министерство, новият ковчежник на държавата Симеон Дянков обяви, че трябват 2,5 млрд. лeва, за да има балансиран бюджет в края на годината. Преди това прогнозите бяха за 1,5-2 млрд. лева разлика между приходите и разходите.

  Дянков вчера запозна колегите си министри със състоянието на хазната по време на първото заседание на новия кабинет.

  Положението е плашещо, стана ясно от думите на ковчежника. Вместо 4,7 на сто ръст на БВП, както е разписано в бюджета, данните сочели 6,7 на сто спад за първите 6 месеца. Това прави 11% разлика спрямо планираните приходи, обясни Дянков.

  В същото време нетните постъпления в хазната намалявали с 16 на сто. Видно е, че ситуацията е доста по-тежка от това, което ни се представяше в началото, каза министърът.

  Дупката щяла да се запушва по два начина. За половината от нея ще се намаляват разходи, а другата половина ще се пълни от увеличени приходи. Дянков отказа да отговаря на въпроси и не стана ясно как постъпленията в бюджета ще се увеличат с 1,25 млрд. лв. Орязването на бюджетите на отделните министерства пък щяло да е тема на следващото правителствено заседание в сряда.

  Засега няма да внасяме в парламента актуализация на бюджета, обяви Дянков. Това щяло да стане с правителствено решение. Ако се наложи, парламентът ще гласува промени в държавните сметки за 2009 г. при внасянето на бюджет 2010.