Цените на имотите с 10% надолу за 3 месеца

house fog marketСредното намаление на пазарните цени на жилищата в България през
второто тримесечие на 2009 г. спрямо първото е 9.7 на сто, а
спрямо същото тримесечие на миналата година 21.9 на сто,
съобщи Националният статистически институт.
     През второто тримесечие на 2009 г. спрямо предходното, е
регистрирано намаление на цените във всички областни градове,
като най-значително е в Русе - с 14.4 на сто, Враца - с 14.3 на
сто, Пловдив - с 14.1 на сто, Бургас - с 12.3 на сто, Плевен - с
 12.2 на сто, София-столица - с 11.9 на сто.
       Средната пазарна цена на жилищата за страната е 1074. 98
лв./кв. м., като най-висока е във Варна - 1827.00 лв./кв. м.,
следвана от София-столица - 1745.00 лв./кв. м. и Бургас -
1471.67 лв./кв. м. Най-ниска средна цена е отчетена в Кюстендил
- 540.85 лв./кв. м.