Половината с “2”-ки по литература

student examОще 20% със “среден” в София – само един “отличен” и 7% с “много добър”

“Под тепетата”  се излагат по биология и география – 50% се движат между 2-ката и 3-ката

  Почти половината от явилите се на изпита по български език и литература в Софийския университет, от общо 1113 кандидат-студенти са получили двойки. Точната цифра е 47.24%, по данни на БТА, по данни на Информационно-рекламния център на СУ.
  От тези слаби оценки 707 са получени от момичета, а 406 - от
 момчета.
  На 10 юли кандидатите избираха да пишат между темата
"Самотата в поезията на Димчо Дебелянов" и есе по цитати от
разказа "Мечтатели" Елин Пелин и от стихотворението "Писмо" на
Никола Вапцаров.
  С 6.00 е оценена само една изпитна работа. С оценки от 5.50
до 5.99 са 41 кандидати, или 1.74 на сто от участниците в
изпита.
  От 5.00 до 5.49 имат общо 124 кандидати, или 5.26 на сто от
явилите се на изпита по БЕЛ.
  Оценки от 4.50 до 4.99 са получили 158 души, или 6.71 на сто
 от участниците в изпита.
  От 4.00. до 4.49 са изкарали 204 кандидат-студенти, или 8.66
 на сто от всички участници.
  С оценки от 3.50 до 3.99 са 215 души, или 9.13 на сто от
кандидатите.
  От 3.00 до 3.49 са получили 499 кандидат-студенти, или 21.18
 на сто от участниците в изпита по български език и литература.
  Анулирана е една изпитна работа.
  В Пловдив положението не е по-розово. Там "2"-каджиите са
почти 20%, по данни на учебния отдел на висшето училище. Преобладават оценките "добър" и "много добър".
  На изпита по математика "под тепетата" е доста по-добре - отличните оценки са 84 от общо явили се на писмен изпит 840 кандидати, или 10%. Най-много са петиците - 276, и четворките 253, като анулирани са 2 писмени работи.
От изпитите по биология и география половината оценки са "среден" и
 "слаб", "отличен" имат само 36 от общо 654 кандидати.