Ново търговско аташе пристига днес в Ел Ей

web world

6 Юли 2009г. Официален търговски представител на Република България пристига днес в Лос Анджелес.

Г-н Федя Черкезов ще застъпи тук с мандат, през който години наред ще се грижи за бизнес връзките на страната ни със САЩ. Основната задача на Г-н Черкезовще бъде привличането на американски инвестиции в България. Освен това, той ще осъществява съдействие на бизнесите в САЩ, собственост на българи с информация за промените в законите в България, възможности за реализация и осъществяване на контакти с нужните ведомства и издаване на визи за партньори и придобиване на лицензи.

Тази длъжност е към Министерство на Икономиката и Енергетиката, което според информирани източници от Външно може да бъде трансформирано в нова институция. Или в две с различни имена и функции. Много е вероятно да се появи Министерство на Търговията. Статутът на предишното търговско аташе в Ел Ей Г-н Павел Стамболийски бе подобен, но длъжноста бе прикрепена към друга институция.  Най-вероятно промените няма да бъдат валидни само за това министерство. Всичко ще стане ясно след влизането в действие на новото правителство.

С търговски аташета разполагат и другите генерални консулства.

Очаквайте ексклузивно интервю с Г-н Черкезов за българите на Западния бряг в САЩ.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА НИ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН В САЩ НОВИЯТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ?

Дирекция “Външноикономическа политика” – това, което ни интересува за длъжноста на търговските представители на Р България, според описаното от МТЕ (избрани са най-важните точки от правилника на министерството, които ни касаят пряко нас, както и заемощият длъжноста)

14. осъществява преки оперативни връзки със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в отделните страни и със служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и Мисията на Република България към ЕО в Брюксел; прави предложения за определяне на плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноиконномическата политика на страната, както и по кадрови и организационни въпроси; 15. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България:
а) прави предложения и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна; предлага и организира мероприятия за реализиране на икономическите, включително на енергийните интереси на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и развитие на другите форми на икономическо сътрудничество;
б) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;
в) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна, включително при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна; оказва съдействие на българските делови среди за провеждане на търговската политика на пазарите на приемащата страна.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО

Отдел Регионално сътрудничество

Отдел Световна търговска организация и други международни икономически организации

Отдел Търговски механизми

Отдел Европа

Отдел Руска федерация и страни от ОНД

Отдел Азия, Африка, Америка и Австралия

• Разрешителен режим при износ, внос, трансфер, транзит, участие в изложения на оръжия и брокерска сделка с оръжия
Орган по прилагането на режима: Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
• Регистрация на физически и юридически лица за износ и трансфер от територията на Р България за територията на друга страна членка на изделия и технологии с двойна употреба
Орган по прилагането на режима: Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
• Регистрационен режим при внос на изделия и технологии с двойна употреба
Орган по прилагането на режима: Министър на икономиката и енергетиката или упълномощени от него длъжностни лица

• Търговски сделки по внос и износ на природен газ
Орган по прилагането на режима: Министър на енергетиката и енергийните ресурси
• Извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Орган по прилагането на режима: Директор на агенцията по туризъм