Стесни се границата през март

Sofia_Airport web

Границата на България сериозно се “стесни” и за идващите, и за заминаващите, в десетки проценти за една година.

Днес постъпиха данните на НСИ (Националния Статистически Институт) за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, в които се посочва рязък спад в десетки проценти през март 2009 г.

Близо половин милион удари бройката на намалението при пътуващите ни сънародници навън, или 403 718 пъти, равно на 15.1% по-малко в сравнение с март 2008 г.

Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голямо е намалението на пътувания към Дания – с 69.1%, следвани от Япония – 67.6%, Финландия – с 56.9%. Повече пътувания в сравнение със същия месец на 2008 г. са регистрирани само към Турция – с 18.4%.

За САЩ през март са пътували 364 български граждани, което е цели 36,6% намаление от същия месец миналата година. От тях 252 посочили причина за пътуването, различна от традиционните. За почивка и екскурзия дошли само 29, на гости 22. Бизнесите са два пъти повече 61, които оформят и най-голям относителен дял от – 54.3%, следвани от туристите – 22.9%, гостуващите – 19.7% и други – 3.1%.

Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел на посещението през март 2009 година

При желаещите да посетят България, процентът на спад спрямо миналата година е два пъти по-малък от тези, които са напуснали.

Посещенията на чужденци в България през март 2009 г. са 334 417 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. със 7.3%.

От представителките на Европейския съюз най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Малта – с 37.6%, Великобритания – с 28.7%, Дания – с 26.0%. Същевременно е регистрирано по-съществено увеличение на посещeнията от Румъния – със 7.3%, Германия – с 2.6%, Унгария – с 2.2% и други.

От другите европейски страни също има спад, като най-голям е този от Норвегия – с 46.4%, Сърбия – с 31.8% и Турция – с 19.2%. Нарастване на посещенията в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано за Япония – с 8.4% и Израел – със 7.0%.

8 пъти повече били мераклиите за България от Америка, спрямо заминаващите, но и те намаляли за една година с 15%.

2969 американски граждани посетили пресекли родната ни граница.

Екскурзиантите с чужд паспорт с желание за мартеничка сабили 35.6%, следвани от транзитно преминаващите – 30.8%, бизнесмените – 21.5%, по други причини – 10.1%. На гости са били само 2.0%, което едва ли отразява истинската картина, поне за бройката от САЩ.

Структура на посещенията на чужденци в България по цел на пътуването през март 2009 година

Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на база месечна информация, от Министерство на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на база информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на “трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.